Η Σλοβενία ​​βασίζεται στο Ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας της

Η Σλοβενία ​​βασίζεται στο Ταμείο της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας της

Η Σλοβενία ​​θα λάβει 5,071 δισεκατομμύρια ευρώ από το σχέδιο αποκατάστασης από τον κορωνοϊού της ΕΕ, σύμφωνα με έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα. Θα μπορεί να λάβει 2.579 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 2.492 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια.

Η Σλοβενία ​​θα μπορέσει να αντλήσει επιχορηγήσεις 2,579 δισεκατομμυρίων ευρώ από διάφορα όργανα, όχι μόνο από το νέο ταμείο ανάκτησης και ανθεκτικότητας.

Σε αυτά περιλαμβάνεται το νέο μέσο συνοχής ReactEU, το ενισχυμένο Ταμείο Μετάβασης και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για να λάβει τα χρήματα από το ταμείο ανάκτησης και ανθεκτικότητας, ένα κράτος μέλος θα πρέπει να εκπονήσει ένα σχέδιο μεταρρύθμισης και επένδυσης που θα καθορίζει τις δαπάνες, οι οποίες θα πρέπει να εγκριθούν σε επίπεδο ΕΕ.

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει λεπτομερώς τα όργανα την Πέμπτη, όταν θα δημοσιευθεί επίσης η επίσημη ανάλυση ανά κράτος μέλος.

Η Επιτροπή προτείνει ένα ταμείο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ για να βοηθήσει τις οικονομίες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα μετά τον κορωνοϊό, ανέφερε στο Twitter ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni την Τετάρτη.

500 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για επιχορηγήσεις και 250 δισεκατομμύρια ευρώ για δάνεια, αλλά δεν έχουν ακόμη παρουσιαστεί λεπτομέρειες.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen θα το παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο στη συνέχεια θα το συζητήσει περαιτέρω.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε ότι η πρόταση ήταν ένα «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» και ότι η Σλοβενία ​​θα λάβει σαφή θέση σε αυτό μετά από μια εμπεριστατωμένη ανάλυση, υποστηριζόμενη με επαρκείς υπολογισμούς.

Από το γραφείο προσθέτουν ότι «η Σλοβενία ​​ανέκαθεν υποστήριζε έναν φιλόδοξο και προσανατολισμένο στο μέλλον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ» και ότι οι προτάσεις που υπέβαλε ο Von der Leyen θα ήταν σίγουρα χρήσιμες για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας.

«Με αυτόν τον τρόπο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει στις εκτεταμένες προσπάθειες των κρατών μελών για την έναρξη της οικονομίας, ενώ θα κάνει επίσης ένα αποφασιστικό βήμα προς την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ».

Το γραφείο του πρωθυπουργού πρόσθεσε ότι, όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Σλοβενία ​​θα “δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους τομείς προτεραιότητας, όπως η πολιτική συνοχής”./ibna