ΕΕ: Πρόταση 750 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κράτη μέλη της ΕΕ

ΕΕ: Πρόταση 750 δισ. ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης για τα κράτη μέλη της ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula Von der Leyen παρουσίασε σήμερα το σχέδιο για την ανάκαμψη από την υγειονομική κρίση του COVID-19, ύψους 750 δισ. ευρώ, καλώντας τους Ευρωπαίους Εταίρους να «παραμερίσουν τις προκαταλήψεις» και να στηρίξουν το σχέδιο.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel δήλωσε ότι «αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα βοηθήσει η στοχευμένη υποστήριξη προς τους τομείς και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία COVID19».

Η ανάλυση και αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(ΠΔΠ) θα ξεκινήσει αμέσως στα όργανα του Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το υπουργικό συμβούλιο θα διαβουλεύονται με τα κράτη μέλη.

«Θα θέσουμε το ζήτημα στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2020. Όλα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την πανδημία. Χρειάζονται στοχευμένη ανακούφιση χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Μια συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΠΔΠ θα ανοίξει το δρόμο για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και θα ενισχύσει τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, συνέχισε ο Charles Michel καλώντας όλα τα κράτη μέλη να εξετάσουν γρήγορα την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εργαστούν εποικοδομητικά για έναν συμβιβασμό προς όφελος της Ένωσης.

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το 93,5% του συνολικού ύψους του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες επενδύσεις, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων αλλά και με ένα σημαντικό ποσό δανείων προς τις χώρες – μέλη. Το υπόλοιπο 6.5% προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων από το EFSI και το InvestEU. Αυτές οι εγγυήσεις θα επιτρέψουν την κινητοποίηση ενός σημαντικά μεγαλύτερου όγκου χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πιθανό να έχει ένα μόνιμο θετικό αποτέλεσμα στο πραγματικό ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν αναμένεται να αυξήσουν τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 1,75% το 2021 και το 2022, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 2,25% έως το 2024. Ακόμη και μετά από δέκα χρόνια, τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον κατά 1% υψηλότερα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Οι χώρες με χαμηλότερο από τον μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα, με τα επίπεδα του ΑΕΠ να κινούνται 4,5% υψηλότερα από το βασικό σενάριο έως το 2024 για τις χώρες της κατηγορίας αυτής που έχουν χαμηλότερο χρέος και στο 4,25% για τις χώρες, όπως η Ελλάδα, με υψηλότερο χρέος.

Εκτιμάται, επίσης, ότι θα δημιουργηθούν έως δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας συνολικά στην ΕΕ με τη χρήση των πόρων του Ταμείου μεσοπρόθεσμα. Τα επίπεδα απασχόλησης στην περίοδο 2021-2024 αναμένεται να είναι κατά 1% υψηλότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με το βασικό σενάριο. Το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι δεν θα αυξήσει το βάρος του χρέους σημαντικά στην ΕΕ. Τα ποσοστά του χρέους ως προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθούν στην ομάδα χωρών με υψηλότερο χρέος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και για τη ομάδα χωρών με χαμηλότερο χρέος κατά 3,25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2024.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, προτείνεται η Κροατία να λάβει το 22,7% του ΑΕΠ της και 12,1 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία 19,3% του ΑΕΠ της και 11,7 δισ. ευρώ και η Ελλάδα το 17,8% και 33,4 δισ. ευρώ, ενώ η Κύπρος θα λάβει 1,43 δισ. ευρώ./ibna