Η κροατική Προεδρία εργάζεται για τις Συμφωνίες για το καθεστώς μεταξύ της Frontex και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η κροατική Προεδρία εργάζεται για τις Συμφωνίες για το καθεστώς μεταξύ της Frontex και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Ακόμη και υπό τις συνθήκες της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες για να βρεθούν απαντήσεις στην παράνομη μετανάστευση και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί η πιθανή συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) στην παροχή υποστήριξης στα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και στις χώρες εταίρους, δήλωσε η Κροατική Προεδρία της ΕΕ.

Προαπαιτούμενο για τη δέσμευση του Frontex εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προηγούμενη σύναψη συμφωνίας για το καθεστώς. Οι διατάξεις του ορίζουν σαφώς το πεδίο των δραστηριοτήτων των δυνάμεων του Frontex, σεβόμενοι την αρχή της εθνικής κυριαρχίας του κράτους υποδοχής.

Τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, τα οποία βάσει συμφωνίας για το καθεστώς με την Αλβανία, η Frontex εφαρμόζει ήδη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε συνεργασία με τις εθνικές δυνάμεις των κρατών μελών, δικαιολογούν πλήρως μια τέτοια πτυχή της συνεργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία στην καταπολέμηση των παράνομων μεταναστευτικών πιέσεων. Στα πλαίσια του Προγράμματος Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δημοκρατία της Κροατίας τόνισε ότι θα υποστηρίξει τη σύναψη συμφωνιών για το καθεστώς με όλα τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Εκτός από την εφαρμογή της κοινής επιχείρησης στην Αλβανία με βάση την υπογεγραμμένη και επικυρωμένη συμφωνία καθεστώτος το πρώτο εξάμηνο του 2019, πρόσφατα επικυρώθηκε μια συμφωνία για το καθεστώς με το Μαυροβούνιο και έχει υπογραφεί άλλη μια με τη Δημοκρατία της Σερβίας και η επικύρωσή της αναμένεται σύντομα. Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.

Για το λόγο αυτό, ο Υπουργός Εσωτερικών και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας Davor Božinović, PhD, έστειλε επιστολές στον Υπουργό Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας Nakje Chulev, τον Υπουργό Ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Fahrudin Radončić, και τον Υπουργός Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Mladen Marinov εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτές οι συμφωνίες να συναφθούν το συντομότερο δυνατόν.

«Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Ασφάλειας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο Υπουργός Božinović εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του, εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Κροατίας ως γειτονικής φιλικής χώρας και της χώρας που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, για όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν κατά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και την τελική επίτευξη της συμφωνίας για το καθεστώς. Αυτό θα είναι πρωτίστως προς όφελος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόνισε ότι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μπορεί να βασιστεί στην υποστήριξη της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό αυτήν την έννοια και σε όλες τις απαραίτητες μορφές. Αυτό περιλαμβάνει κοινή συζήτηση για πιθανές νέες προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άρση των υπαρχόντων εμποδίων και την επιτυχή έκβαση σε αυτό το σημαντικό ζήτημα», αναφέρει η δήλωση της Κροατικής Προεδρίας.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για το καθεστώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας έχει ένα εκκρεμές ζήτημα σχετικά με το καθεστώς της μακεδονικής γλώσσας. Η Βόρεια Μακεδονία έχει αποδειχθεί αξιόπιστος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια μεταναστευτικών πιέσεων μέχρι στιγμής και έχει επανειλημμένα αποδείξει την προτίμησή της για την ευρωατλαντική ολοκλήρωση. Έχοντας αυτό υπόψη, ο υπουργός Božinović τόνισε ότι η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας μπορεί να βασιστεί σε οποιαδήποτε μορφή στήριξης από την Κροατία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να βρεθεί τελικά μια ικανοποιητική λύση σε αυτό το διμερές ζήτημα. Εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, ο Υπουργός Božinović υπενθύμισε τη συναίνεση που επιτεύχθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσο σημαντικό είναι για τον Frontex να επιτύχει συμφωνίες για το καθεστώς με πέντε κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Κροατίας ως χώρας που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κάλεσε μια εποικοδομητική προσέγγιση για την επίλυση του ζητήματος του καθεστώτος της μακεδονικής γλώσσας. Πρόκειται για ένα θέμα ευαίσθητου χαρακτήρα που απαιτεί συγκεκριμένη προσέγγιση στην επίλυσή του. Ο Božinović προσέφερε τη βοήθεια της χώρας του, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εξεύρεση αμοιβαίας ικανοποιητικής λύσης.

Δεδομένου ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, έχουν αντίκτυπο πρωτίστως τα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υψίστης σημασίας η σύναψη συμφωνιών για το καθεστώς με τα υπόλοιπα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το συντομότερο δυνατόν. Αυτό θα επιτρέψει στον Frontex, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αρχίσει τις προετοιμασίες και την υλοποίηση κοινών επιχειρήσεων στον τομέα αυτό για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης./ibna