Κύπρος: Διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους στον ESM, αλλά αυξάνονται οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Κύπρος: Διατηρεί την ικανότητα εξυπηρέτησης του χρέους στον ESM, αλλά αυξάνονται οι κίνδυνοι, σύμφωνα με την Ε.Ε.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  «η Κύπρος διατηρεί την ικανότητα να εξυπηρετεί το χρέος της στον ESM, αλλά οι προκλήσεις έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα του Covid-19″ και προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για τις δημοσιονομικές προοπτικές έχουν σαφώς επιδεινωθεί», συμπεριλαμβανομένων «των επιπτώσεων μιας ύφεση που είναι πιο έντονη από την αναμενόμενη, της υψηλότερης ελαστικότητας των φορολογικών εσόδων και το ενδεχόμενο κόστος των μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνεπάγονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις, για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του Covid-19».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα για την Κύπρο, που εγκρίθηκε σήμερα από το Κολέγιο των Επιτρόπων, μετά από αρκετά χρόνια έντονης ανάπτυξης, «η παγκόσμια έξαρση του Covid-19 ρίχνει την κυπριακή οικονομία σε μια βαθιά ύφεση το 2020».

Η Επιτροπή σημειώνει ότι «η Κύπρος είχε σημειώσει μια περίοδο ισχυρής ανάπτυξης μετά την τραπεζική της κρίση, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά ένα τέταρτο από το 2014», ωστόσο, από τα μέσα Μαρτίου 2020, «η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία οδήγησε στο κλείσιμο των συνόρων, τα μέτρα περιορισμού και η παύση όλων των μη απαραίτητων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων, είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κυπριακή οικονομία».

«Η κρίση αναμένεται να επηρεάσει ιδίως δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας, τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 7½% το 2020», αναφέρει  η έκθεση.

Επίσης σημειώνει ότι «αναμένεται ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα συρρικνωθούν σημαντικά». «Οι επενδύσεις στις κατασκευές ενδέχεται να διατηρηθούν κάπως καλύτερα, χάρη στο γεγονός ότι ορισμένα μεγάλα έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και οφείλονται σε πολλά χρόνια» και η Κύπρος έχει υιοθετήσει δημοσιονομικό σχέδιο αναθέρμανσης που θα συμβάλει στον μετριασμό της συστολής», αναφέρει η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την έκθεση “με τις εξαγωγές να μειώνονται πιο έντονα από τις εισαγωγές, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών πρόκειται να διευρυνθεί περαιτέρω (στο 11% περίπου του ΑΕΠ)”.

Ωστόσο, υποθέτοντας μια σταδιακή έξοδο από το lockdown κατά τους επόμενους μήνες, προβλέπει «επιστροφή σε ισχυρή ανάπτυξη το 2021 περίπου 6%, αν και η παραγωγή δεν αναμένεται να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019», αναφέρει η Επιτροπή.

«Στην τρέχουσα συγκυρία, υπάρχουν πολλοί σημαντικοί  κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης, ιδίως καθώς η διάρκεια της πανδημίας και τα μέτρα περιορισμού είναι ακόμη άγνωστα», προειδοποιεί η έκθεση./ibna