«Καμπανάκι» κινδύνου για νέα μέτρα λιτότητας

«Καμπανάκι» κινδύνου για νέα μέτρα λιτότητας

Τον κώδωνα κινδύνου για το ενδεχόμενο νέων μέτρων λιτότητας κρούει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής στην κυβέρνηση, ενώ παράλληλα εκτιμά ότι η ύφεση στην ελληνική οικονομία θα είναι βαθιά, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση της ανεργίας.

Ύφεση της ελληνικής οικονομίας έως 9,4%, αύξηση της ανεργίας, μείωση του πληθωρισμού και διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, προβλέπει μεταξύ άλλων στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Παράλληλα, ζητάει να διασφαλίσει η ΕΕ, χρηματοδοτική στήριξη και χρόνο για τις πιο ευάλωτες οικονομίες ώστε να μην χρειαστούν νέα μέτρα λιτότητας, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας το 2010.

Σε άνοδο το χρέος

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι το χρέος ενδέχεται να ξεπεράσει το 190% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο θα επιβαρύνει τις πλάτες των πολιτών. Όπως αναφέρει, το αυξημένο δημόσιο χρέος δεν θα εξαλειφθεί αυτόματα με την επιστροφή σε πρωτογενή πλεονάσματα, θέτοντας δύο κρίσιμα ζητήματα.

Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου, ο πρώτο είναι ότι δύσκολα μπορεί να προβλεφθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί αυτή η επαναφορά του λόγου χρέους προς ΑΕΠ στα προ κορωνοϊού επίπεδα, στο μεσοδιάστημα της οποίας η χώρα θα βρεθεί εκτεθειμένη στις αβεβαιότητες των διεθνών αγορών. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να διασφαλιστεί, κυρίως από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης των πιο ευάλωτων χωρών και να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε να αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική τους ισορροπία με ομαλό τρόπο.

Το δεύτερο – και κρισιμότερο – ζήτημα είναι ότι αυτό το αυξημένο χρέος θα πρέπει να πληρωθεί από δημόσιους πόρους επιβαρύνοντας, σε τελική ανάλυση, τους πολίτες της χώρας. Η κατανομή αυτού του βάρους, είτε μεταξύ κοινωνικών ομάδων είτε μεταξύ γενεών, θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ανοιχτού και ειλικρινούς δημόσιου διαλόγου ώστε να χαραχθεί μια κοινώς αποδεκτή δημοσιονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.

Υστέρηση

Σημαντική επιδείνωση καταγράφουν και οι βραχυχρόνιοι δείκτες, ιδιαίτερα εκείνοι των προσδοκιών όπως ο δείκτης οικονομικού κλίματος και ο PMI. Τα δημοσιονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν υστέρηση 1,3 δις ευρώ σε σχέση με τα περσινά επίπεδα και αναμένεται να διευρυνθεί στους επόμενους μήνες.

Για τις προβλέψεις της κυβέρνησης το Γραφείο αναφέρει πως “είναι σχετικά κοντά στο σενάριο της γρήγορης επαναφοράς των αντίστοιχων δικών μας, με εξαίρεση το ποσοστό ανεργίας», συμπληρώνοντας ότι το τελευταίο θα εξαρτηθεί από το βαθμό που τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων θα έχουν ως αυστηρή προϋπόθεση τη διατήρηση του υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Και «Αν αυτή η προϋπόθεση διατηρηθεί, η αύξηση της ανεργίας θα προέλθει περισσότερο από τη μείωση των προσλήψεων και λιγότερο από την αύξηση των απολύσεων, με συνέπεια να περιοριστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από εκείνα που προβλέπουμε»./ibna