Βουλγαρία: Τον εσωτερικό τουρισμό επιλέγει η πλειοψηφία των πολιτών

Βουλγαρία: Τον εσωτερικό τουρισμό επιλέγει η πλειοψηφία των πολιτών

Υπό τις συνθήκες της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, η Βουλγαρία κέρδισε φυσικά πλεονέκτημα έναντι των ξένων τουριστικών προορισμών στα σχέδια των Βουλγάρων για καλοκαιρινές διακοπές. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι φυσικό να δημιουργεί σοβαρά συνολικά εμπόδια στον τουρισμό. Πέρα όμως από αυτό δηλώνεται σε έρευνα της Gallup ένα είδος τουριστικού πατριωτισμού.

H έρευνα της Gallup International πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά μεταξύ 1.000 Βουλγάρων πριν από την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο στο πλαίσιο της μελέτης του τακτικού ερευνητικού προγράμματος της Gallup International και του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού. Έτσι επιτρέπεται η σύγκριση με τα αρχικά σχέδια των Βουλγάρων, που ρωτήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019. Η έρευνα διεξήχθη πριν από την ανακοίνωση ορισμένων από τους κανόνες και τα μέτρα που σχετίζονται με τη δυνατότητα διακοπών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό (καραντίνα, δηλώσεις κ.λπ.).

Το 70%, των ερωτηθέντων, αξιολογεί την πιθανότητα για διακοπές στη Βουλγαρία για καλοκαιρινό τουρισμό ως καλή ή πολύ καλή. Το ένα τέταρτο έχει αντίθετη άποψη, και λίγοι είναι διστακτικοί. Η κρίση που δημιουργήθηκε από τον κορωνοϊό προφανώς δεν αλλάζει τη βασική ιδέα για εσωτερικό τουρισμό.

Ωστόσο, όπως αναμένονταν, η κρίση έχει κάνει τους Βούλγαρους πολύ πιο προσεκτικούς σχετικά με συγκεκριμένα σχέδια: σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, οι δηλωμένες προθέσεις για οργανωμένες διακοπές (στη θάλασσα, στα βουνά κ.λπ.) κατά τη θερινή περίοδο έχουν μειωθεί σχεδόν τρεις φορές. Μεταξύ εκείνων που συνεχίζουν να προγραμματίζουν διακοπές αυτό το καλοκαίρι, υπάρχει ορατή αλλαγή υπέρ των βουλγαρικών προορισμών, κατά δέκα μονάδες αυξάνοντας το μερίδιο των προτιμήσεων για καλοκαιρινές διακοπές στη Βουλγαρία, κυρίως σε βάρος των διακοπών στη θάλασσα στο εξωτερικό.

Όπως είναι αναμενόμενο, η μείωση των προθέσεων για καλοκαιρινές διακοπές στη θάλασσα στο εξωτερικό είναι πολύ πιο ορατή – οι εκτιμήσεις δείχνουν μείωση από περίπου 1,1 εκατομμύριο άτομα που σχεδίαζαν τέτοιες διακοπές πριν από μήνες, σε περίπου 300 χιλιάδες άτομα τώρα. Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτών που εξακολουθούν να σκοπεύουν να πάνε στη θάλασσα σκοπεύουν να πάνε στην Ελλάδα και περίπου το 30% στην Τουρκία.

Υπάρχει επίσης ένα κύμα «τουριστικού πατριωτισμού». Στην πρόσφατη έρευνα, περισσότερο από το 80% των ερωτηθέντων, για παράδειγμα, επιλέγουν τη θέση ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί ο εγχώριος τουρισμός – επιλέγοντας έναν τέτοιο προορισμό διακοπών από τις εναλλακτικές λύσεις του εξωτερικού. Το 72% των ενηλίκων πολιτών εκφράζει υποστήριξη στις κρατικές ενισχύσεις για τον βουλγαρικό τουρισμό. Η υποστήριξη είναι σε μεγάλο βαθμό αυθόρμητη και αυτό δείχνει ένα σαφές δημόσιο ένστικτο στην κρίση του κορωνοϊού.

Για πάνω από το 80% αυτών που σχεδιάζουν καλοκαιρινές διακοπές, οι προθέσεις τους είναι να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο, ενώ καταγράφεται αναμενόμενη άρνηση στις αεροπορικές μεταφορές.

Η προγραμματισμένη διάρκεια των θερινών διακοπών (κατά μέσο όρο 9 ημέρες) αυξάνεται ελαφρώς. Αυξάνεται επίσης το σχετικό μερίδιο των προγραμματισμένων υψηλότερων δαπανών (1.321 λέβα κατά μέσο όρο). Αλλά και στις δύο περιπτώσεις, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα καθώς η βάση της έρευνας είναι πολύ περιορισμένη.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 και 5 Μαΐου μεταξύ 1.000 ατόμων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τηλεφωνικής συνέντευξης./ibna