Δήλωση των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Δήλωση των ΥΠΕΞ της ΕΕ για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο

Μετά την τελευταία απόφαση της Τουρκίας να αποστείλει σκάφος γεωτρήσεων σε μια νέα επιχείρηση γεώτρησης στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, η ΕΕ υπενθυμίζει και επιβεβαιώνει τη θέση της όπως ορίζεται σαφώς από τα προηγούμενα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ιδίως εκείνα του Ιουνίου 2019 και του Οκτωβρίου 2019, στις συνεχιζόμενες παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου, η ΕΕ βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και επαναλαμβάνει ότι απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τον διάλογο. Θέματα που σχετίζονται με την οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην επιδίωξη της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας. Από αυτήν την άποψη, χαιρετίζουμε για άλλη μια φορά την πρόσκληση της Κυπριακής Κυβέρνησης στην Τουρκία να διαπραγματευτεί καλή τη πίστει τη θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ των ακτών τους.

Οι πιο πρόσφατες κλιμακούμενες ενέργειες της Τουρκίας δυστυχώς πηγαίνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Λυπούμαστε που η Τουρκία δεν έχει ακόμη ανταποκριθεί στις επανειλημμένες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταματήσει τέτοιες δραστηριότητες και επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς την Τουρκία να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να αποφύγει τέτοιες ενέργειες και να σεβαστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Υπενθυμίζουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2018, όπου η ΕΕ καταδικάζει την κλιμάκωση των παραβιάσεων της Τουρκίας στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερπτήσεων κατοικημένων περιοχών και των χωρικών υδάτων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Η Τουρκία πρέπει να αποφύγει τις απειλές και την ανάληψη ενεργειών που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Αντίθετα, πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας, και ιδίως την κυριαρχία όλων των κρατών μελών της ΕΕ επί των χωρικών τους υδάτων, καθώς και όλα τα κυριαρχικά δικαιώματά τους στις θαλάσσιες ζώνες τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δημιουργούνται από τα νησιά, καθώς και να μην παραβιάζουν την κυριαρχία των κρατών μελών της ΕΕ στον εναέριο χώρο τους.

Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να τηρούν αυτές τις αρχές και πρέπει να απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια.

Η ΕΕ και η Τουρκία έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των σχέσεών τους μέσω ενός διαλόγου που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης. Η αποχή από μονομερείς ενέργειες είναι ένα βασικό στοιχείο που επιτρέπει τον διάλογο να προχωρήσει. Γι ‘αυτό, σε πλήρη αλληλεγγύη με την Κύπρο και την Ελλάδα, η ΕΕ επαναλαμβάνει τον σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι παράνομες ενέργειες σε όλο το φάσμα των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα./ibna