Η ΕΕ θα παράσχει βοήθεια 7 εκατ. ευρώ στη Β-Ε για τις άμεσες ανάγκες των δημόσιων συστημάτων υγείας

Η ΕΕ θα παράσχει βοήθεια 7 εκατ. ευρώ στη Β-Ε για τις άμεσες ανάγκες των δημόσιων συστημάτων υγείας

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Β-Ε) συναντήθηκαν μέσω τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη για να συζητήσουν την εφαρμογή της προσέγγισης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και της προσέγγισης της νομοθεσίας της Β-Ε για το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου, της βιομηχανίας, των τελωνείων και της φορολογίας. Η συνάντηση συμπροεδρεύτηκε για την ΕΕ από την Ingrid Jenezova από τη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη από τον Dragiša Mekić από το Υπουργείο Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Β-Ε. Ο Πρέσβης Johann Sattler, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Β-Ε και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ στη Β-Ε παρείχαν εναρκτήρια σχόλια.

«Η ΕΕ και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη συζήτησαν τα μέτρα και τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης COVID-19 στον τομέα του εμπορίου, των τελωνείων και του βιομηχανικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ΕΕ θα βοηθήσει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη να καλύψει τις άμεσες ανάγκες των συστημάτων δημόσιας υγείας με 7 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, για να συμβάλει στον μετριασμό του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου του κορωνοϊού, η ΕΕ διέθεσε 73,5 εκατομμύρια ευρώ από το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA) για να βοηθήσει την ανάκαμψη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης 250 εκατομμύρια ευρώ μακροοικονομικής βοήθειας για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη», ανακοίνωσε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Β-Ε.

Όσον αφορά τη φορολογία, η ΕΕ ενθάρρυνε τη Β-Ε να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις της σχετικά με τη φορολογική χρηστή διακυβέρνηση επικυρώνοντας την Αμοιβαία Διοικητική Βοήθεια σε Φορολογικά Θέματα (MAC) και κάλεσε τη Β-Ε να καταθέσει το Εργαλείο επικύρωσης. Επιπλέον, στον τομέα των τελωνείων, η ΕΕ κάλεσε τη Β-Ε να τηρήσει το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της φάσης 5 του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαμετακόμισης (NCTS). Ενθάρρυνε επίσης τη Β-Ε να εφαρμόσει την ηλεκτρονική υπογραφή σε εθνικό επίπεδο και να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα διαφορετικών ηλεκτρονικών υπογραφών σε ολόκληρη τη χώρα. Ωστόσο, απομένει να εφαρμοστεί ο νόμος του 2015 για την τελωνειακή πολιτική.

«Στα εμπορικά θέματα, η ΕΕ σημείωσε ότι τα τελευταία 10 χρόνια το διμερές εμπόριο έχει αυξηθεί κατά 83% και η ΕΕ παραμένει ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού εμπορίου. Η ΕΕ κάλεσε τη Β-Ε να συμμετάσχει πλήρως στην εφαρμογή του εμπορικού πυλώνα του Περιφερειακού Οικονομικού Χώρου και να εργαστεί για την έγκριση, το φθινόπωρο, ενός λεπτομερούς σχεδίου για το μέλλον της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Η ΕΕ χαιρέτισε τις προσπάθειες της Β-Ε να προετοιμάσει ένα νέο σχέδιο νόμου για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και έναν κανόνα σύμφωνα με το κεκτημένο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ισχύουν οι ίδιοι όροι για τους εισαγωγείς και τους τοπικούς παραγωγούς και ότι θα περιληφθούν διατάξεις για μικρά ζυθοποιεία. Η ΕΕ ενθάρρυνε τη Β-Ε να εντείνει και να ολοκληρώσει τις εκκρεμείς διμερείς διαπραγματεύσεις με σκοπό να ολοκληρώσει την προσχώρησή της στον ΠΟΕ. Όσον αφορά τη βιομηχανία και το επιχειρηματικό περιβάλλον, η Επιτροπή σημείωσε ότι η ανάγκη ανάπτυξης νέων βιομηχανικών στρατηγικών για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης του COVID-19 θα αποτελούσε την ευκαιρία να εργαστούμε για μια πιο συνεκτική στρατηγική για ολόκληρη τη χώρα», σύμφωνα με τη δήλωση.

Τέλος, η ΕΕ τόνισε την ανάγκη εφαρμογής μέτρων που προβλέπονται στο πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης, καθώς και στις οδηγίες πολιτικής που βασίζονται στον οικονομικό και δημοσιονομικό διάλογο./ibna