Κύπρος: Στο 7,3% το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού το πρώτο τρίμηνο του 2020

Κύπρος: Στο 7,3% το ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναμικού το πρώτο τρίμηνο του 2020

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το πρώτο τρίμηνο του 2020 της Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το εργατικό δυναμικό στην Κυπριακή Δημοκρατία, ανήλθε σε 449.861 άτομα ή 62,5% του πληθυσμού (άνδρες 68,3%, γυναίκες 57,1%) σε σύγκριση με 448369 άτομα (63,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 417.057 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,9% (άνδρες 63,4%, γυναίκες 52,8%) σε σύγκριση με 409.117 άτομα (57,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 32.803 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 7,3% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,1%, γυναίκες 7,5%) σε σύγκριση με 39.252 άτομα (8,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Απασχόληση

Πιο αναλυτικά στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,1%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 80,6% και για τις γυναίκες 69,9%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό ήταν 74,5% (άνδρες 80,4%, γυναίκες 69,0%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 59,5% σε σύγκριση με 59,0% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 78,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,1% και 2,6% αντίστοιχα. Για το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,0%, Βιομηχανία 17,9% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 11,4% της συνολικής απασχόλησης ή 47.681 άτομα (άνδρες 7,8%, γυναίκες 15,5%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 12,0% (άνδρες 8,6%, γυναίκες 15,8%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 85,5% ή 356.590 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,4% (47638 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,8% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Πιο συγκεκριμένα στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 14,5% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,9%, γυναίκες 13,3%) σε σύγκριση με 19,8% (άνδρες 22,1%, γυναίκες 18,0%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 57,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από έξι μήνες, το 13,9% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 28,2% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το πρώτο τρίμηνο του 2019 ήταν 63,4%, 11,7% και 24,9%./ibna