Ελλάδα: Υποβάθμισε τις προοπτικές 5 ελληνικών τραπεζών η Moody’s

Ελλάδα: Υποβάθμισε τις προοπτικές 5 ελληνικών τραπεζών η Moody’s

Η Moody’s Ratings Agency υποβάθμισε τις προοπτικές πέντε ελληνικών τραπεζών την Τρίτη.

Σε ανακοίνωση, το πρακτορείο ανέφερε ότι άλλαξε τις προοπτικές σε σταθερές από θετικές στις μακροπρόθεσμες καταθέσεις των τραπεζών Alpha, Αττικής, Εθνικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική και Πειραιώς.

Η αλλαγή των προοπτικών λαμβάνει υπόψη τον αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει η πανδημία του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία και στα σχέδια των τραπεζών για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της κερδοφορίας τους το 2020-21.

Σύμφωνα με την Moody’s, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που προκαλείται από τον κορωνοϊό όχι μόνο θα επιβαρύνει τα ήδη αδύναμα κέρδη των ελληνικών τραπεζών, αλλά θα προκαλέσει επίσης σημαντική πρόκληση στην ικανότητά τους να μειώσουν τα αυξημένα ανοίγματα (NPE).

Τα μέτρα στήριξης από την πολιτική ηγεσία και η ρυθμιστική ανοχή θα αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του δανεισμού τους, λέει ο οργανισμός.

Επιπλέον, τα κεφάλαια των τραπεζών αναμένεται να έχουν μέτρια επιδείνωση αλλά να παραμένουν πάνω από τις χαλαρές κανονιστικές απαιτήσεις.

Η αναθεωρημένη προοπτική αξιολόγησης λαμβάνει επίσης υπόψη τις βελτιώσεις στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών, οι οποίες είναι απίθανο να επηρεαστούν σημαντικά από την πανδημία.

Η έκθεση του Moody κυκλοφόρησε την ίδια ημέρα που η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να ανανεώσει τη θητεία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα.

Μία από τις κύριες προκλήσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος παραμένει η μείωση των NPEs εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Οι τοπικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης δείχνουν ότι εξετάζεται η ιδέα της ίδρυσης μιας κακής τράπεζας, η οποία θα μπορούσε να αναλάβει τα περισσότερα από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που κατέχουν οι δανειστές.

Η Αθήνα αναμένει επίσης ότι θα γίνουν κινήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβληματικά δάνεια που δημιουργούνται από την πανδημία του κορωνοϊού./ibna