Βουλγαρία: Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για τον νόμο περί υγείας

Βουλγαρία: Το Κοινοβούλιο αποφασίζει για τον νόμο περί υγείας

Η Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση σε έκτακτη σύνοδο στις 12 Μαΐου, αναμένεται να εγκρίνει σε δεύτερη ανάγνωση το νομοσχέδιο που τροποποιεί το νόμο περί υγείας.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε στην πρώτη ψηφοφορία στις 8 Μαΐου 2020. Τα κείμενα έχουν ήδη εγκριθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και το Υπουργικό Συμβούλιο, προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, καθώς και τον περιορισμό των οικονομικών συνεπειών μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που λήγει στις 13 Μαΐου και δεν θα παρατείνει η κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου για τη διασφάλιση της καθυστέρησης στην εξάπλωση της λοίμωξης, καθώς και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος υγείας.

Ο νόμος πρέπει να εκδοθεί σε δεύτερη ανάγνωση και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα του Κράτους πριν από τις 13 Μαΐου.

Στις 10 Μαΐου, έληξε η προθεσμία για νέες προτάσεις για αλλαγές στον νόμο για την υγεία, η οποία σκιαγράφησε τα μέτρα κατά της πανδημίας μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Οι προτάσεις των μερών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάγνωσης ξαναέγραψαν κυριολεκτικά το αρχικό νομοσχέδιο του υπουργικού συμβουλίου.

Το κυβερνών κόμμα του GERB απέσυρε την πρόταση να κηρύσσεται επείγουσα επιδημιολογική κατάσταση με εντολή του Υπουργού Υγείας και εισήγαγε ένα νέο κείμενο – ότι αυτό πρέπει να γίνει μόνο με πράξη του Συμβουλίου Υπουργών. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε αυτήν την πρόταση σε δεύτερη ανάγνωση στις 11 Μαΐου. Η πρότασή τους απαριθμεί επίσης διεξοδικά τα κριτήρια για αυτό, και παρέχει νομικούς ορισμούς των όρων «επιδημιολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης», «απομόνωση» και «καραντίνα».

Η ίδια θέση υποστηρίζεται από την αξιωματική αντιπολίτευση του BSP, του οποίου η ηγέτης, Cornelia Ninova, μαζί με τους συναδέλφους της, υπέβαλε παρόμοια πρόταση. Η αριστερά απαιτεί επίσης ανακούφιση για τους δανειολήπτες, υποστήριξη για τους εργαζόμενους που βρίκσονται σε άδεια άνευ αποδοχών κατά τη διάρκεια της κρίσης και μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα φάρμακα.

Οι προτάσεις του GERB, που είναι υπογεγραμμένες από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Daniela Daritkova, το κόμμα το οποίο έχει ήδη αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού, προβλέπουν επίσης κυρώσεις για την  μη εφαρμογή των μέτρων για την πανδημία μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις 13 Μαΐου. Για όλους τους παραβάτες το πρόστιμο θα ανέρχεται από 300 έως 1000 λέβα και σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης – από 1000 έως 2000 λέβα.

Οι εταίροι του συνασπισμού των Ενωμένων Πατριωτών έχουν επίσης τις προτάσεις τους. Το VMRO επιμένει ότι ο Υπουργός Υγείας πρέπει να δηλώνει επείγουσα επιδημιολογική κατάσταση, αλλά μόνο για περίοδο 30 ημερών. Εάν η κατάσταση γύρω από την ασθένεια απαιτεί τη συνέχιση των μέτρων, αυτό πρέπει να γίνει με απόφαση του κοινοβουλίου, μετά από πρόταση του υπουργικού συμβουλίου.

Οι Ενωμένοι Πατριώτες θέλουν επίσης τα μέτρα για τα δάνεια σε καθυστέρηση, που δημιουργήθηκαν από τον νόμο περί έκτακτης ανάγκης, να συνεχίσουν να ισχύουν δύο μήνες μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, να μην τοκίζονται με τόκους υπερημερίας, να μην χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμα και απαιτητά, ούτε να ακυρωθούν οι συμβάσεις και να προχωρήσουν σε κατάσχεση περιουσιών.

Ένας από τους εισηγητές της κοινοβουλευτικής ομάδας του MRF, ο Hamid Hamid, προτείνει την κατάργηση της προθεσμίας των δύο μηνών για τα διοικητικά δικαστήρια να εκδικάζουν προσφυγές κατά των γενικών διοικητικών πράξεων. Επιμένει επίσης στην υπογραφή του νόμου ότι οι πράξεις του Υπουργού Υγείας θα τίθονται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον ιστότοπο του υπουργείου./ibna