Ρουμανία: Μείωση 6% του ΑΕΠ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020

Ρουμανία: Μείωση 6% του ΑΕΠ προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε χθες προβλέψεις ότι η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει ύφεση ιστορικού μεγέθους. Η οικονομική ανάκαμψη σε κάθε κράτος μέλος θα εξαρτηθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη της πανδημίας, αλλά και από τη διάρθρωση των οικονομιών τους και την ικανότητά τους να αντιδρούν χρησιμοποιώντας πολιτικές σταθεροποίησης.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ της Ρουμανίας θα μπορούσε να μειωθεί κατά 6% το 2020 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πριν ανακάμψει κατά 4,2% το 2021. Πρέπει να σημειωθεί ότι, για τη Ρουμανία, η πρόβλεψη ύφεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μικρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (7,4%).

Το δημόσιο έλλειμμα θα φθάσει στο 9,2% του ΑΕΠ το 2020 και στο 11,4% το 2021. Πρόκειται για το υψηλότερο έλλειμμα στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος ανέρχεται περίπου στο 3,6% το 2021. Ο πληθωρισμός θα φτάσει το 2,5% το 2020 και το 3,1% το 2021, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα φθάσει στο 6,5% το 2020 πριν πέσει στο 5,4% το 2021.

Από την πλευρά της, η Εθνική Επιτροπή Στρατηγικής και Προγνώσεων της Ρουμανίας (CNSP) εκτιμά ότι η τοπική οικονομία θα μπορούσε να συρρικνωθεί κατά 4% φέτος. Αυτό θα απαιτούσε την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας τον Ιούλιο-Αύγουστο, λέει ο Πρόεδρος του CNSP Nicolae Cristian Stanica./ibna