Βουλγαρία: Η Νομική Επιτροπή συζητά τα μέτρα μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Βουλγαρία: Η Νομική Επιτροπή συζητά τα μέτρα μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Οι τροπολογίες που πρότεινε το Υπουργικό Συμβούλιο στον νόμο για την υγεία συζητούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

Με αυτά, η κυβέρνηση σκιαγραφεί τα κύρια μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και την υπέρβαση των οικονομικών συνεπειών μετά το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ανακοινώθηκε με απόφαση στις 13 Μαρτίου. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λήγει στις 13 Μαΐου και το υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε να μην προτείνει παράταση του μέτρου.

Οι αλλαγές επιτρέπουν στον Υπουργό Υγείας να διατάξει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας στην επικράτεια της χώρας, και να καθορίσουν τους όρους και τη διαδικασία για την υποχρεωτική απομόνωση ασθενών με μεταδοτικές ασθένειες, μολυσματικούς παράγοντες, τα πρόσωπα επαφής τους και τα άτομα που έχουν εισέλθει στο έδαφος της χώρας από άλλες χώρες.

Ο Υπουργός Υγείας θα είναι σε θέση να καθορίσει τα μέτρα συνολικά για τη χώρα ή για μια συγκεκριμένη περιοχή, εάν είναι απαραίτητο.

Προκειμένου να αποφευχθεί μεγάλη συγκέντρωση μαθητικών ομάδων σε ένα μέρος, η κυβέρνηση προτείνει για το σχολικό έτος 2019/2020, οι τελικές εξετάσεις από την 4η έως την 10η τάξη, να μην διενεργηθούν.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης αλλαγές σε ορισμένες άλλες κανονιστικές πράξεις. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας καθορίζει ρητά προθεσμία δύο μηνών για την εξέταση της πρόκλησης μιας διοικητικής πράξης που εκδίδεται σε επείγουσες περιπτώσεις, καθώς και η αμφίδρομη αμφισβήτηση της διοικητικής πράξης.

Οι αλλαγές προβλέπουν επίσης τη βελτίωση του χρονοδιαγράμματος των κοινωνικοοικονομικών, χρηματοοικονομικών και υγειονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εξάπλωσης και της μετάδοσης./ibna