Βαθιά ύφεση προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα για την οικονομία της Β-Ε

Βαθιά ύφεση προβλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα για την οικονομία της Β-Ε

Η πανδημία του κορωνοϊού αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την οικονομία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, προειδοποίησε η Παγκόσμια Τράπεζα (WB) στην Τακτική Οικονομική Έκθεση της, προσθέτοντας ότι η Β-Ε πιθανότατα θα πέσει σε βαθιά ύφεση, με το ΑΕΠ της να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 3,2 τοις εκατό.

«Η πανδημία κορωνοϊού αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για την οικονομία της Β-Ε από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι προοπτικές υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα και η Β-Ε αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο βαθιάς ύφεσης με το ΑΕΠ να εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 3,2%. Οι επιπτώσεις θα γίνουν αισθητές σε σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας και ιδίως στον τουρισμό, ακίνητα, μεταφορές, χονδρικές και λιανικές πωλήσεις, ενώ η διακοπή στις αλυσίδες εφοδιασμού και η χαμηλότερη ζήτηση από την ΕΕ θα προκαλέσουν μείωση τόσο στην κατασκευή όσο και στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών», αναφέρει η έκθεση.

Προσθέτει δε ότι η ανταπόκριση της κυβέρνησης μέσω της δημιουργίας οικονομικής σταθεροποίησης και εγγυήσεων μπορεί να συμβάλει στον μετριασμό των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της άνευ προηγουμένου κρίσης βραχυπρόθεσμα.

Η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποίησε ότι καθώς αναπτύσσονται περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την καθιέρωση των νέων κεφαλαίων, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η στήριξη κατανέμεται με διαφάνεια, προσεκτικά στοχοθετημένη, δημοσιονομικά βιώσιμη και εύκολα περιορίζεται όταν δεν χρειάζεται πια.

Μετά την τρέχουσα φάση έκτακτης ανάγκης, θα ακολουθήσει μια φάση οικονομικής ανάκαμψης και τα ιδρύματα θα πρέπει να είναι έτοιμα να βοηθήσουν τα άτομα να βρουν θέσεις εργασίας, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πιστώσεις και να υποστηρίξουν εταιρείες για την ανοικοδόμηση επιχειρήσεων, ισχυρίζεται η έκθεση.

Σύμφωνα με το WB, «το κλειδί θα είναι η χρήση των δημοσίων δαπανών για την ενίσχυση της συνολικής ζήτησης, διατηρώντας παράλληλα τη συνολική δημοσιονομική σταθερότητα. Πέρα από την τρέχουσα κρίση, είναι σημαντικό η Β-Ε να παραμείνει επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών και θεσμικών αδυναμιών της».

Η έκθεση για τη Β-Ε προέρχεται από μια πολύ ευρύτερη έκθεση για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία προβλέπει επίσης ύφεση, αλλά αυτή τη φορά για όλα τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

«Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων αναμένεται να εισέλθει σε ύφεση το 2020, καθώς και οι έξι χώρες αναμένεται να παρουσιάσουν αρνητική ανάπτυξη καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 (coronavirus). Η περιφερειακή ανάπτυξη στην περιοχή αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ -3 και -5,6 τοις εκατό», σύμφωνα με την τελευταία περιοδική οικονομική έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (RER) – η οποία χρησιμοποιεί ένα βασικό σενάριο και ένα χειρότερο σενάριο, λόγω της υψηλής αβεβαιότητας που προκαλείται από την πανδημία./ibna