Κύπρος: Συνάντηση Υπουργού Γεωργίας με εκπροσώπους Αγροτικών Οργανώσεων

Κύπρος: Συνάντηση Υπουργού Γεωργίας με εκπροσώπους Αγροτικών Οργανώσεων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου Κώστας Καδής συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην περαιτέρω στήριξη του αγροτικού κόσμου, ιδιαίτερα μετά από τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για το θέμα της στήριξης του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας, ενός από τους κλάδους που πλήγηκε  σημαντικά από την πανδημία, ο Υπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Αγροτικών Οργανώσεων ότι, κατά την αυριανή Συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καταθέσει Πρόταση για οικονομική ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων. Η Πρόταση προβλέπει κατά κεφαλήν επιδότηση των κτηνοτρόφων, λαμβάνοντας υπόψη τη ζημιά που έχουν υποστεί από την απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένης ζήτησης και χαμηλών τιμών, καθώς και τα έξοδα εκτροφής και διαχείρισης των ζώων που δεν έχουν διατεθεί.

Επιπρόσθετα, οι Αγροτικές Οργανώσεις πληροφορήθηκαν από τον Υπουργό για πρόσφατη επιστολή του Επιτρόπου Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον ίδιο, σύμφωνα με την οποία το κάθε κράτος μέλος θα μπορεί να εφαρμόσει, με ευρωπαϊκούς πόρους, το μέτρο παροχής βοήθειας για αποθεματοποίηση αιγοπρόβειου κρέατος. Με βάση το μέτρο αυτό, οι αιγοπροβατοτρόφοι, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, θα μπορούν να αποσύρουν προσωρινά την παραγωγή τους σε κρέας, αποθηκεύοντας την σε ψυκτικούς θαλάμους, έτσι ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές της αγοράς. Για καλύτερη αξιοποίηση του μέτρου αυτού, συμφωνήθηκε όπως ο Υπουργός, σε συνεννόηση με τον Υφυπουργό Τουρισμού, έλθει σε επαφή με τους συνδέσμους των ξενοδόχων ή/και άλλων υπηρεσιών εστίασης, για να διερευνηθεί η δυνατότητα συμβολής τους στην προσπάθεια αυτή.

Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Υπουργός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους στη συνάντηση για τη διευθέτηση που έγινε έτσι ώστε η Εθνική Φρουρά να απορροφά σημαντικές ποσότητες αιγοπρόβειου κρέατος. Για το ίδιο θέμα, της στήριξης δηλαδή των αιγοπροβατοτρόφων, συμφωνήθηκε όπως ο Υπουργός επικοινωνήσει με τους Πρέσβεις γειτονικών χωρών, οι οποίες ενδεχομένως να ενδιαφέρονται να προμηθευτούν κυπριακά ζώα.

Πέραν των πιο πάνω, ο κ. Καδής συζήτησε με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων τα υπόλοιπα μέτρα που θα περιλαμβάνει το πακέτο στήριξης του αγροτικού τομέα, το οποίο θα κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται η στήριξη κλάδων του αγροτικού τομέα που έχουν ήδη πληγεί σε μεγάλο βαθμό. Συμφωνήθηκε όπως το Υπουργείο, σε συνεργασία και συνεχή συνεννόηση με τις Αγροτικές Οργανώσεις, παρακολουθεί την κατάσταση και τα προβλήματα που δημιουργούνται σε όλους τους κλάδους του αγροτικού τομέα, ώστε να σχεδιαστούν και νέες υποστηρικτικές δράσεις όπου και όταν χρειαστεί./ibna