Σλοβενία: Στο κοινοβούλιο προς διαβούλευση το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας

Σλοβενία: Στο κοινοβούλιο προς διαβούλευση το δεύτερο πακέτο στήριξης της οικονομίας

Ξεκινάει σήμερα διαβούλευση δύο ημερών στο κοινοβούλιο αναφορικά με το δεύτερο πακέτο τόνωσης της οικονομίας για τον COVID-19.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει τροποποιήσεις στο πρώτο πακέτο, συμπεριλαμβανομένων ηπιότερων όρων επιδότησης μισθών για προσωρινά απολυμένους υπαλλήλους και επέκταση του συνόλου των δικαιούχων για τέτοια μέτρα.

Περιλαμβάνει επίσης ένα καθεστώς εγγυήσεων για δάνεια προς εταιρείες, το οποίο προβλέπει εγγυήσεις για δάνεια προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις έως και το 80% του κεφαλαίου και έως και το 70% του κεφαλαίου για δάνεια σε μεγάλες εταιρείες.

Η ρευστότητα για τις επιχειρήσεις θα παρέχεται μέσω ενός συστήματος εγγύησης 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για δάνεια από εμπορικές τράπεζες, που θα προορίζονται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της κύριας δραστηριότητας της εταιρείας.

Στην ατζέντα του κοινοβουλίου είναι επίσης και οι αλλαγές στο νόμο για τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας./ibna