Πρόβλεψη-σοκ από τη  Morgan Stanley για την Ελλάδα

Πρόβλεψη-σοκ από τη  Morgan Stanley για την Ελλάδα

Πρόβλεψη – σοκ για ύφεση που στο βασικό σενάριο θα φτάσει φέτος το 13,3% στην Ελλάδα και στο απαισιόδοξο το 21,3% δημοσιοποιήθηκε από τη  Morgan Stanley η οποία στο πιο αισιόδοξο σενάριο βλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά  6,6%. Σε οποιοδήποτε πάντως από  τα σενάρια αυτά αποκλείει την επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα πριν το 2022.

Η Morgan Stanley είναι απαισιόδοξη για την ταχύτητα ανάκαμψης αφού στο βασικό  σενάριο, η ανάπτυξη του 2021 θα είναι μόλις 4%, στο κακό σενάριο 1,1% και στο πιο αισιόδοξο 4,3%.

Το δημοσιονομικό έλλειμα θα φτάσει το 8,3% φέτος και θα μειωθεί στο 5,9% το 2021 ενώ για το χρέος εκτιμά ότι το 2021 θα μειωθεί στο 205,3%. Στην Ελλάδα, το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να φτάσει το 211% του ΑΕΠ φέτος από 182% πέρυσι. Εκτιμά έκρηξη ανεργίας στο 20,7% από 17,3% πέρυσι και θα υποχωρήσει λιγότερο από μία μονάδα το 2021, σε 19,8%.

Σημειώνει πως το υψηλό χρέος συνεπάγεται ότι η χώρα θα πρέπει να συνεχίσει να δημιουργεί σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα για να το μειώσει.

Η εικόνα του προϋπολογισμού

Και ενώ η Morgan Stanley κάνει λόγο για τη  ανάγκη εμφάνισης θετικών δημοσιονομικών  αποτελεσμάτων, εννέα κατηγορίες δημοσίων εσόδων παρουσίασαν υστέρηση τον Μάρτιο, πρώτο μήνα εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19. Ωστόσο, η τελική εικόνα ήταν θετική καθώς 779 εκατ. ευρώ που αφορούν μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος και έσοδα από ANFAs και SMPs που δεν αναμένονταν τον Απρίλιο.

Ειδικότερα, τον Μάρτιο τα καθαρά κρατικά έσοδα  ήταν 3,546 δισ. Ευρώ  303 εκατ. ευρώ άνω του μηνιαίου στόχου λόγω των προαναφερθεισών «έκτακτων» πηγών.

Τα συνολικά κρατικά έσοδα, ήταν 3.882 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 299 εκατ. ευρώ.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Μάρτιο  οι κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 48 εκατ. ευρώ,

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 235 εκατ. ευρώ,

ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 51 εκατ. ευρώ,

Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ,

Φόροι κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ,

Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 28 εκατ. ευρώ,

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 40 εκατ. ευρώ,

Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 42 εκατ. Ευρώ,

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 313 εκατ. ευρώ./ibna