Β-Ε: Αντισυνταγματικά τα μέτρα για απαγόρευση κυκλοφορίας

Β-Ε: Αντισυνταγματικά τα μέτρα για απαγόρευση κυκλοφορίας

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αποφάσισε ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας ατόμων κάτω των 18 ετών και άνω των 65 ετών, που θεσπίστηκε για την πρόληψη της εξάπλωσης του κοροναϊού, παραβιάζει τα δικαιώματα των πολιτών.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το δικαίωμα των εκκαλόντων στην ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με το άρθρο II παράγραφος 3 του Συντάγματος της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης παραβιάστηκε, καθώς τα μέτρα δε θεσπίστηκαν με αναλογικό τρόπο, δηλαδή, επί τη βάσει μιας δίκαιης ισορροπίςα μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται από την εν λόγω εντολή και των συμφερόντων της δημόσιας υγείας. Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδυναμία υιοθέτησης πιο χαλαρών μέτρων δεν είχε προηγουμένως εξεταστεί και δικαιολογηθεί, ότι τα επιβαλλόμενα μέτρα δεν τοποθετούνται σε ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο, ούτε προέβλεπαν την υποχρέωση των κεντρικών γραφείων της Ομοσπονδίας να επανεξετάζει και να επεκτείνει τακτικά αυτά τα μέτρα μόνο σε περίπτωση που πρόκειται για «αναγκαιότητα σε μια δημοκρατική κοινωνία».

«Το Συνταγματικό Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αίτηση των εκκαλόντων για την ακύρωση της επίμαχης απόφασης είναι εν μέρει αβάσιμη, διότι μια τέτοια κατάργηση, δεδομένου του αναμφισβήτητου δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή ορισμένων περιορισμών, θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες προτού οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν τα υπό συζήτηση μέτρα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση», σημειώνει το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε στην απόφασή του.

Ανεπίσημα, η Ομοσπονδιακή Αρχή Πολιτικής Προστασίας έχει λάβει προθεσμία για να ευθυγραμμίσει την Εντολή με το Σύνταγμα της Β-Ε και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση

Η απόφαση ελήφθη μετά από αρκετές καταγγελίες πολιτών που ζητούσαν την κατάργηση των μέτρων που επέβαλε η Ομοσπονδία, η οποία περιόριζε την κυκλοφορία ατόμων κάτω των 18 ετών και άνω των 65 ετών.

Επιπλέον, τα κεντρικά γραφεία αντιμετώπισης της κρίσης ανακοίνωσαν πρόσφατα ότι αυτό το μέτρο ενδεχομένως να μετριαστεί την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε οι ανήλικοι και τα άτομα άνω των 65 ετών να μπορούν να κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Β-Ε ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ο Οργανισμός ακολουθεί όλες τις εντολές, τις αποφάσεις και τις συστάσεις των κεντρικών γραφείων αντιμετώπισης της κρίσης. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Zlatko M. Knežević τόνισε ότι οι αποφάσεις που ήταν καταστροφικές για τη συνταγματική τάξη αποσύρθηκαν γρήγορα, όπως η απόφαση απαγόρευσης των αμοιβαίων επαφών μεταξύ δήμων και τοπικών κοινοτήτων. / ibna