Κροατία: Επικοινωνία Plenković με Michel

Κροατία: Επικοινωνία Plenković με Michel

Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, Andrej Plenković, συμμετείχε την Τρίτη σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Charles Michel, με θέμα την επερχόμενη διαδικτυακή Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ.

«Μίλησα με τον Charles Michel σχετικά με τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη, τις προτεραιότητες του νέου προϋπολογισμού της ΕΕ, τα σχέδια ανάκαμψης από τις συνέπειες του COVID-19 και τις προετοιμασίες για τη Σύνοδο Κορυφής του Ζάγκρεμπ κατά τη διάρκεια της προεδρίας της Κροατίας εν μέσω των τελευταίων εξελίξεων», έγραψε στο Twitter ο πρωθυπουργός της Κροατίας και επικεφαλής της τρέχουσας εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Michel θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την Πέμπτη σχετικά με μια στρατηγική ανάκαμψης από τις συνέπειες της πανδημίας και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι στην κρίση, ενεργοποιώντας σταδιακά μέτρα για την επανεκκίνηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, η πλειονότητα των οποίων είχε ανασταλεί εν μέσω της πανδημίας.

Οι ηγέτες αναμένεται να παρουσιάσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το μελλοντικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021 έως 2027, τις οποίες η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen έχει αναδείξει ως θεμελιώδες συστατικό στην Ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης.

Η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει νέα πρόταση για το ΠΔΠ, δεδομένου ότι η τρέχουσα πρόταση για τον επταετή προϋπολογισμό δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες δραματικές εξελίξεις.

Τον Μάιο του 2018, με τον Jean-Claude Juncker να επιτελεί χρέη επικεφαλής της Επιτροπής, ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανερχόταν στα 1135 δισεκατομμύρια ευρώ ή στο 1,114% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των 27 κρατών-μελών. Αυτή η πρόταση προέβλεπε μείωση των κονδυλίων για τις πολιτικές συνοχής και γεωργίας.

Ορισμένα κράτη μέλη της βόρειας ΕΕ αντιτάχθηκαν σθεναρά σε αυτήν την πρόταση και ζήτησαν ο προϋπολογισμός να είναι ακόμη μικρότερος και να περιοριστεί στο 1% του ΑΕΕ.

Πλέον, υπό τις παρούσες συνθήκες, φαίνεται πως υπάρχει κάποια πιθανότητα να προκύψει συμφωνία για μεγαλύτερο προϋπολογισμό και περισσότερα κονδύλια για το φάκελο συνοχής, εξέλιξη εξαιρετικά σημαντική για την Κροατία και ορισμένα άλλα κράτη-μέλη, τα οποία λαμβάνουν περισσότερους πόρους από αυτούς που προσφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό .

Εκτός από γεγονός πως το ΠΔΠ αναφέρεται ως βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της κρίσης, συζητάται επίσης και η ιδέα για ένα ταμείο ανάκαμψης. Δεν είναι ακόμη γνωστό ποιο μερίδιο του ΠΔΠ θα διατεθεί για το ταμείο ανάκαμψης, ούτε ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα χρηματοδοτηθεί.

Το βασικό ζήτημα στο οποίο οι ηγέτες της ΕΕ καλούνται να βρουν μια απάντηση είναι κατά πόσο θα σηκώνουν από κοινού το βάρος ή θα μοιράζονται το κόστος των δανείων. /ibna

Με πληροφορίες από Total Croatia News