Η Σλοβενία ​​υπογράφει την Πράσινη Συμφωνία

Η Σλοβενία ​​υπογράφει την Πράσινη Συμφωνία

Η Σλοβενία ​​θα συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία 16 χωρών της ΕΕ για να καταστήσει την οικονομία «πράσινη» μετά το πέρας της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βρίσκεται στο επίκεντρο ή μεταξύ των σημαντικότερων πτυχών της ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ανακοίνωση της Πράσινης Συμφωνίας, που χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως κεντρική αναπτυξιακή στρατηγική ή σχέδιο της ΕΕ, προσδιόρισε τους τρόπους με τους οποίους η ΕΕ θα προσεγγίσει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και των εθνικών οικονομιών.

Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και την ανάδειξη της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειές της για την αποκατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Πράσινη Συμφωνία ανάγεται σε μια σημαντική πτυχή στον σχεδιασμό της επανόρθωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας και του Σχεδίου Ανάκαμψης. Οι βιώσιμες επενδύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις, η κυκλική οικονομία και η ψηφιοποίηση θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Είναι, επομένως, απαραίτητο να δοθεί ώθηση σε βιώσιμες επενδύσεις που θα συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και θα αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να αγωνιστούν για αλληλεγγύη και συνεργασία, τόσο στην εξεύρεση εξόδου από την πανδημία όσο και στην ανάκαμψη της οικονομίας, καθώς και στην αναζήτηση συνεργιών και γεφυρών που σχετίζονται με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή. Το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης είναι, επομένως, μια καλή ευκαιρία για την ενσωμάτωση βιώσιμων δράσεων που ορίζονται στην ατζέντα των «πράσινων» θέσεων εργασίας, για τη χαλάρωση της οικονομίας της ΕΕ και για την αειφόρο ανάπτυξη με το λιγότερο κοστοβόρο τρόπο. Μεταξύ άλλων, ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, που εγκρίθηκε πέρυσι από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, πρέπει να παραμείνει μακροπρόθεσμος οδηγός εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε ένα προβλέψιμο και σταθερό περιβάλλον για τον προγραμματισμό και την ανάκαμψη των επενδύσεων για την οικονομία μας», αναφέρει η σλοβενική κυβέρνηση σε δήλωσή της.

Αυστρία, Σλοβακία, Δανία, Φινλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Μάλτα έχουν υποστηρίξει την πρωτοβουλία. /ibna