Βουλγαρία: Νέο πακέτο στήριξης για αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Βουλγαρία: Νέο πακέτο στήριξης για αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πόρους 4,5 δισ. λέβα θα εκμεταλλευτεί η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας για να βοηθήσει τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αντέξουν το σοκ της κρίσης λόγω του κορωνοϊού στην οικονομία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών Vladislav Goranov κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου μετά το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Goranov παρουσίασε άλλη μια δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της επιδημίας του κορωνοϊού.

Άτομα που έχουν πληγεί από την επιδημία και την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ελλείψει άλλης αιτίας, τα οποία βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών, θα πρέπει να έχουν εργαστεί τουλάχιστον 5 ημέρες τον Μάρτιο για να ενταχθούν σε άτοκη δανειοδότηση.

Οι αυτό-ασφαλισμένοι που έχουν παύσει τις δραστηριότητές τους ή έχουν μείωση του εισοδήματος τους δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δανειοδότηση έως 4.500 λέβα, άτοκα, με περίοδο χάριτος 12 μηνών και προθεσμία αποπληρωμής έως 5 έτη.

Οι αιτούντες δεν θα πληρώνουν τέλη για την δανειοδότηση και θα μπορούν να επιστρέψουν το δάνειο όποτε θέλουν χωρίς ποινή. Αυτό θα ισχύσει για 12 εμπορικές τράπεζες.

Το δεύτερο εργαλείο είναι τα δάνεια για την παροχή ρευστότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έως 300 χιλιάδες λέβα. Η Βουλγαρική Τράπεζα Ανάπτυξης (BDB) θα τα διαχειρίζεται μέσω των εμπορικών τραπεζών.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι η μείωση του κύκλου εργασιών το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως το τέλος του 2020.

Μέχρι 50.000 λέβα μπορούν να χορηγηθούν μέσω του Ταμείου Κεφαλαίων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με περίοδο χάριτος και επιδότηση επιτοκίου. Αυτό το εργαλείο είναι ήδη διαθέσιμο μέσω της First Investment Bank (FIB)./ibna