Αλβανία: Παράταση της κατάστασης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών μέχρι τις 23 Ιουνίου

Αλβανία: Παράταση της κατάστασης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών μέχρι τις 23 Ιουνίου

Η Νομική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Αλβανίας ενέκρινε σήμερα την πρόταση παράτασης της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών έως τις 23 Ιουνίου 2020.

Η σύνοδος πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη υπό την προεδρία του επικεφαλής της επιτροπής Ulsi Manja, ενώ συμμετείχε και ο Υπουργός Ανασυγκρότησης Arben Ahmetaj.

Με πλειοψηφία, η επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο απόφασης «Κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συγκατάθεση για παράταση της κατάστασης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών, η οποία ανακοινώθηκε με την απόφαση αριθ. 243 της 24.03.2020, του Συμβουλίου Υπουργών» έως τις 23.6.2020.

Οι περισσότεροι βουλευτές της επιτροπής ψήφισαν υπέρ του σχεδίου νόμου, ενώ δυο βουλευτές απείχαν./ibna