Αλβανία: Εγκρίθηκε το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης από τη Βουλή

Αλβανία: Εγκρίθηκε το νέο πακέτο οικονομικής στήριξης από τη Βουλή

Το Αλβανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα πακέτο οικονομικής στήριξης για περισσότερους από 310 χιλιάδες πολίτες.

Στη σημερινή σύνοδο της ολομέλειας του Αλβανικού Κοινοβουλίου, εγκρίθηκαν μια σειρά κανονιστικών πράξεων, μέσω των οποίων περισσότεροι από 310 χιλιάδες πολίτες κι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων θα ενισχυθούν με άμεσα καταβληθέντα επιδόματα.

Τα δύο πακέτα οικονομικής στήριξης προβλέπουν ένα ποσό 13,5 δισεκατομμυρίων λεκ τα οποία θα διατεθούν στους πολίτες που πρέπει να καλύψουν τις μηνιαίες βασικές τους ανάγκες, καθώς έχει σταματήσει η εργασιακή τους δραστηριότητά με εντολή του Υπουργείου Υγείας, λόγω του αγώνα ενάντια του ιού COVID-19.

Το πρώτο πακέτο αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, τα άτομα με κρατικά επιδόματα και τα άτομα που λαμβάνουν επίδομα απασχόλησης.

Υπάρχουν 17 χιλιάδες επιδοτούμενες οικογένειες που μέσω αυτού του πακέτου θα λάβουν διπλή οικονομική βοήθεια για 3 μήνες.

Το δεύτερο πακέτο υποστήριξης περιλαμβάνει όλες τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει λόγω των κυβερνητικών εντολών, αλλά έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες και δεν έχουν σχεδόν λειτουργήσει ως αποτέλεσμα της κατάστασης COVID-19.

Το πακέτο παρέχει επίσης υποστήριξη στους εργαζόμενους κλειστών επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών 14 εκατομμυρίων λεκ, τον τουρισμό, τη βιομηχανία ενδυμάτων και ειδών ένδυσης και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις./ibna