Βουλγαρία: Η ΕΕ ενέκρινε ενίσχυση 770 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Βουλγαρία: Η ΕΕ ενέκρινε ενίσχυση 770 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση θέσεων εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα καθεστώς επιδότησης των μισθών στη Βουλγαρία ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων λέβα (περίπου 770 εκατομμύρια ευρώ) με στόχο τη διατήρηση της απασχόλησης στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα που εισήχθησαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020 και τροποποιήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.

Η Βουλγαρία ενημέρωσε την Επιτροπή, με αναφορά στο Προσωρινό Πλαίσιο, για το καθεστώς επιδότησης του μισθού που θα επιτρέψει στις βουλγαρικές αρχές να χρηματοδοτήσουν το 60% των μισθών (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) των επιχειρήσεων που λόγω της πανδημίας, χωρίς βοήθεια θα μειώσουν το προσωπικό τους. Το μέτρο περιορίζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς που πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας, όπως τη λιανική, τον τουρισμό, τις μεταφορές επιβατών, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την αναψυχή και άλλα.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το βουλγαρικό σύστημα συμμορφώθηκε με το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, το μέτρο θα αντισταθμίσει το κόστος των αμοιβών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωνοϊού, υπό την προϋπόθεση ότι δεσμεύονται να διατηρήσουν μόνιμο προσωπικό χωρίς βοήθεια, με την ένταση της ενίσχυσης να είναι σύμφωνα με το ανώτατο όριο 80% που επιτρέπεται από το προσωρινό πλαίσιο, και το καθεστώς ενίσχυσης να συμμορφώνεται με τη μέγιστη διάρκεια των δώδεκα μηνών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για να ξεπεραστούν σοβαρές δυσκολίες στην οικονομία ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 και με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο./ibna