ΕΕ: Ενίσχυση Ελλάδας για το μεταναστευτικό και Αλβανίας για τον σεισμό στον τροποποιημένο προϋπολογισμό

ΕΕ: Ενίσχυση Ελλάδας για το μεταναστευτικό και Αλβανίας για τον σεισμό στον τροποποιημένο προϋπολογισμό

Η ΕΕ διαθέτει σχεδόν όλα τα εναπομένοντα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19.

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα με γραπτή διαδικασία δύο προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 προκειμένου να ελευθερωθούν κονδύλια για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19

Διατίθενται επίσης χρήματα για να βοηθήσουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις και να στηριχθεί η μετασεισμική ανοικοδόμηση της Αλβανίας.

Οι αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν συνολικά κατά 3,57 δισεκατομμύρια ευρώ και ανέρχονται σε 172,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι πληρωμές αυξήθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ και ανήλθαν σε συνολικά 155,2 δισ. ευρώ.

«Ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 ξεκλειδώνει κρίσιμους πόρους για την υπερνίκηση των πρωτοφανών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τα εθνικά συστήματα υγείας να αντιμετωπίσουν την έξαρση της νόσου COVID-19. Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ιατρικών εφοδίων, την κατασκευή κινητών νοσοκομείων και τη μεταφορά ασθενών για θεραπεία σε άλλα κράτη μέλη» δήλωσε ο Zdravko Marić, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 αυξάνει τις αναλήψεις υποχρεώσεων κατά 567 εκατ. ευρώ και τις πληρωμές κατά 77 εκατ. ευρώ.

Διατίθενται 115 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση μέτρων προς αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης COVID-19. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη ώστε να επαναπατρίσουν τους καθηλωμένους πολίτες τους, καθώς και να αποκτήσουν εξοπλισμό ατομικής προστασίας μέσω κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Επιπρόσθετα 3,6 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Για τη στήριξη της Ελλάδας θα διατεθούν 350 εκατ. ευρώ, επειδή αντιμετωπίζει αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις. Τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων υποδοχής, την ενίσχυση των συστημάτων και διαδικασιών ασύλου και τη βελτίωση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Ορισμένα από αυτά τα μέτρα θα συμβάλουν επίσης στην καταπολέμηση της νόσου COVID-19, καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα.

Ποσόν 100 εκατ. ευρώ διατίθεται για την υποστήριξη της ανοικοδόμησης στην Αλβανία μετά τον σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2019.

Για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον Διαμεσολαβητή υλοποιούνται άλλες ήσσονες προσαρμογές.

Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 προβλέπει επιπρόσθετα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και 1,53 δισ. ευρώ σε πληρωμές για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Ποσόν 2,7 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της παροχής επείγουσας υγειονομικής στήριξης, όπως η δημιουργία αποθεμάτων και η διανομή βασικών πόρων, η δημιουργία προσωρινών νοσοκομείων και η διασυνοριακή μεταφορά ασθενών.

Οι δράσεις αυτές θα διοχετεύονται με το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI) που δημιουργήθηκε το 2016 για την αντιμετώπιση της μαζικής εισροής προσφύγων στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο εξέδωσε παράλληλα κανονισμό για την εκ νέου ενεργοποίηση του ESI και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του.

Τα υπόλοιπα 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση των δυνατοτήτων δημιουργίας αποθεμάτων, συντονισμού και διανομής βασικών ιατρικών εφοδίων, όπως προστατευτικού εξοπλισμού και αναπνευστήρων. Τα μέτρα αυτά θα χρηματοδοτηθούν μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης/rescEU./ibna