Β-Ε: Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή προτείνει την αναβολή των τοπικών εκλογών

Β-Ε: Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή προτείνει την αναβολή των τοπικών εκλογών

Κατά την 14η σύνοδό της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (ΚΕΚ) της Β-Ε εξέδωσε απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας για την έγκριση του νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου της Β-Ε, το οποίο θα υποβληθεί στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Β-Ε, και με το οποίο θα ζητηθεί η αναβολή των τοπικών εκλογών που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο.

«Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού, η ικανότητα των θεσμικών οργάνων μειώθηκε και η ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών είναι περιορισμένη», σημειώνει η ΚΕΚ της Β-Ε.

Καθώς η ανακοίνωση των εκλογών θα σηματοδοτήσει τη λήξη των εκλογικών δραστηριοτήτων την επόμενη ημέρα, μεταξύ άλλων τη συλλογή υπογραφών από πολιτικές οντότητες, είναι σαφές ότι υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να διεκπεραιωθούν τέτοιες δράσεις, τόσο λόγω της περιορισμένης ελευθερίας κίνησης όσο και επειδή η εξάπλωση της επιδημίας πρέπει να περιοριστεί.

Το γεγονός αυτό, καθώς και ορισμένες άλλες δραστηριότητες που θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν, υψώνουν αντικειμενικά και απροσπέλαστα εμπόδια στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της Β-Ε.

«Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου της Β-Ε εισάγουν την έννοια των έκτακτων περιστάσεων που παραπέμπουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την κατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών που κηρύττονται από τους αρμόδιους θεσμούς στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι οποίες αφορούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ανάγουν την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Β-Ε ως το αρμόδιο όργανο με την εξουσία να εκδώσει την απόφαση για αναβολή της ανακοίνωσης και διεξαγωγής εκλογών, κάτι το οποίο δεν έχει προβλεφθεί μέχρι στιγμής», αναφέρει η ΚΕΚ της Β-Ε.

Επιπλέον, προτείνεται η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να δεσμεύεται για την ανακοίνωση και διεξαγωγή εκλογών, όταν αποφασίσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εκλογών σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της Β-Ε, το αργότερο 90 ημέρες μετά την άρση των έκτακτων συνθηκών.

Η αξιολόγηση της ύπαρξης των νομικών προϋποθέσεων για την αναβολή των εκλογών εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Β-Ε, και θα της δοθεί η εξουσία να λάβει την απόφαση αυτή σε έκτακτες περιστάσεις, εφόσον αποφασίσει ότι οι περιστάσεις αυτές δεν αποκλείουν πλέον την διοργάνωση εκλογών σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο της Β-Ε. /ibna