Κροατία: Άνοδος του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού τιμών καταναλωτή από 1.4% το Δεκέμβριο του 2019 σε 2.0% τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα

Κροατία: Άνοδος του ετήσιου ρυθμού πληθωρισμού τιμών καταναλωτή από 1.4% το Δεκέμβριο του 2019 σε 2.0% τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ υποχώρησε στο 2,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2019, με αποτέλεσμα η πραγματική αύξηση της δραστηριότητας για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος να υπολογίζεται σε 2,9%. Το ποσοστό απασχόλησης συνέχισε την αυξητική του πορεία και τα επίπεδα ανεργίας εξακολουθούσαν να μειώνονται στις αρχές του 2020, αν και με βραδύτερο ρυθμό, ενώ η αύξηση των μισθών επιταχύνθηκε, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα της Κροατίας (CBS).

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή αυξήθηκε από 1,4% τον Δεκέμβριο του 2019 σε 2,0% τον Ιανουάριο του 2020, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στα μη μεταποιημένα προϊόντα διατροφής και τα φαρμακευτικά προϊόντα (εν μέρει λόγω του αποτελέσματος βάσης που προέκυψε από την περικοπή του συντελεστή ΦΠΑ κατά το προηγούμενο έτος ), καθώς και των διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου. Η νομισματική πολιτική συνέχισε να υποστηρίζει τις ευνοϊκές τάσεις όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης για τους εγχώριους τομείς. Η ετήσια αύξηση των τραπεζικών τοποθετήσεων επιταχύνθηκε σε 4,3% τον Ιανουάριο στη βάση της ετήσιας αύξησης των εταιρικών τοποθετήσεων, ενώ οι ρυθμοί δανεισμών σε νοικοκυριά παρέμειναν σταθεροί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ο προϋπολογισμός της κεντρικής κυβέρνησης σημείωσε πλεόνασμα 0,9% του ΑΕΠ σε ετήσιο επίπεδο το 2019.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία της CBS δείχνουν ότι το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019 από 0,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σε 2,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Η ετήσια αύξηση της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας στο τέλος του προηγούμενου έτους προήλθε κυρίως από την επιτάχυνση της αύξησης της προσωπικής κατανάλωσης, αντανακλώντας τη συνέχιση των ευνοϊκών τάσεων της αγοράς εργασίας και το δανεισμό των νοικοκυριών, καθώς και τα υψηλά επίπεδα αισιοδοξίας των καταναλωτών. Η ανάπτυξη της επενδυτικής δραστηριότητας και των εξαγωγών αγαθών επιβραδύνθηκε, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών σημείωσαν ραγδαία άνοδο. Ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και των εξαγωγών αγαθών, οι συνολικές εξαγωγές παρέμειναν σταθερές σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, η καθαρή εξωτερική ζήτηση συνέβαλε θετικά στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019.

Το μοντέλο άμεσης πρόβλεψης του ΑΕΠ, που βασίζεται σε ένα μικρό αριθμό διαθέσιμων μηνιαίων δεδομένων υψηλής συχνότητας, δείχνει ετήσια επιβράδυνση της πραγματικής δραστηριότητας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 (Σχήμα 1). Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,6% τον Ιανουάριο του 2020 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αναλύοντας την παραγωγή ενέργειας και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών ανά τις κύριες βιομηχανικές ομαδοποιήσεις, παρουσιάστηκε μείωση, ενώ μειώθηκε η παραγωγή ενδιάμεσων αγαθών, κεφαλαιουχικών αγαθών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Ο πραγματικός κύκλος εργασιών λιανικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 3,4% τον Ιανουάριο πάνω από το μέσο όρο του κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης των καταναλωτών ήταν υψηλότερος τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2020 σε σχέση με τους τρεις τελευταίους μήνες το 2019, παρά την ελαφρά επιδείνωση της καταναλωτικής αισιοδοξίας τον Φεβρουάριο. Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών τον Ιανουάριο ήταν το υψηλότερο από τότε που ξεκίνησε η έρευνα εμπιστοσύνης. Η επιδείνωση το Φεβρουάριο οφείλεται στην επιβράδυνση των προσδοκιών όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τη συνολική οικονομική κατάσταση στην Κροατία σε δώδεκα μήνες από τώρα σε σύγκριση με την τρέχουσα κατάσταση. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανίας και του εμπορίου βελτιώθηκαν σε τριμηνιαία βάση, ενώ η επιχειρηματική αισιοδοξία στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών επιδεινώθηκε ελαφρά από το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η απασχόληση στην αγορά εργασίας αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο του 2020 από το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε περισσότερο στον τομέα των κατασκευών, της πληροφορικής και των επιχειρηματικών υπηρεσιών, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητος στη βιομηχανία. Η μείωση της ανεργίας επιβραδύνθηκε στις αρχές του έτους λόγω της μείωσης της νέας απασχόλησης, ενώ οι εκκαθαρίσεις από τα αρχεία συνέχισαν με ανάλογο ρυθμό. Η πτώση του αριθμού των ανέργων μείωσε το ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας στο 6,9% από 7,3% που είχε καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Μετά την επιβράδυνση που σημειώθηκε στο τέλος του προηγούμενου έτους, ο ρυθμός αύξησης των μισθών επιταχύνθηκε σημαντικά τον Ιανουάριο του 2020 (1,3% από 0,4%) λόγω της αύξησης των μισθών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν κατά 0,3% τον Ιανουάριο από τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω των εποχιακών μειώσεων των τιμών των ενδυμάτων και των υποδημάτων, και σε μικρότερο βαθμό λόγω της μείωσης των τιμών των στερεών καυσίμων και του ψωμιού και των σιτηρών. /ibna