Βουλγαρία: Δημοσιεύθηκε η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού

Βουλγαρία: Δημοσιεύθηκε η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Βουλγαρίας δημοσιεύτηκε σήμερα η επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και οι τροποποιήσεις του νόμου περί μέτρων έκτακτης ανάγκης και δράσεων.

Η αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού ψηφίστηκε στη δεύτερη ανάγνωση τη Δευτέρα. Η επικαιροποίηση ήταν αναγκαία λόγω των μέτρων που θεσπίζονται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των ατόμων που έχουν μείνει άνεργα λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Για το σκοπό αυτό, το όριο για το νέο δημόσιο χρέος φέτος αυξάνεται στα 10 δισ. λέβα ενώ προβλέπονται 700 εκατομμύρια λέβα για την κεφαλαιοποίηση της βουλγαρικής τράπεζας ανάπτυξης.

Επίσης δημοσιεύθηκαν οι τροποποιήσεις του νόμου για τα μέτρα και τις δράσεις κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που δημοσιεύθηκαν στις 13 Μαρτίου και συνεχίζονται μέχρι τις 13 Μαΐου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση περιπάτου στο πάρκο, στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 300 λέβα αντί για το ισχύον ποσό των 5000 λέβα. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει επανάληψη της παράβασης, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1000 λίρες.

Επιπλέον ο ταξιδιωτικός πράκτορας ο οποίος πρέπει να αποζημιώσει έναν ταξιδιώτη για τα ταξίδι μετ ‘επιστροφής που ακυρωθεί λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης μπορεί να προσφέρει στον ταξιδιώτη ένα κουπόνι για το ποσό που έχει καταβάλλει. Εάν ο ταξιδιώτης δεν αποδεχθεί το κουπόνι και, ελλείψει άλλης συμφωνίας του πακέτου αντικατάστασης μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα και του ταξιδιώτη, ο ταξιδιωτικός πράκτορας επιστρέφει το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της άρσης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης τυχόν πληρωμές που έλαβε από τον ταξιδιώτη ή για λογαριασμό του.

Μέσα σε τρεις διαδοχικούς μήνες, τα άτομα που έχουν άδεια άνευ αποδοχών ή είναι αυτοαπασχολούμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν άτοκο δάνειο ύψους έως 1.500 λέβα ανά μήνα, με περίοδο χάριτος αποπληρωμής τουλάχιστον 3 έως 5 ετών και περίοδο αποπληρωμής 10 χρόνια. Μέχρι το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όλοι οι άνθρωποι στο χρηματιστήριο που λαμβάνουν αποζημίωση θα μπορούν να εργάζονται στο πλαίσιο εργασιακής σύμβασης σε γεωργικές παραγωγές σε ένα επιεικέστερο καθεστώς, χωρίς να χάσουν τα οφέλη τους από το Ταμείο Ανεργίας.

Τέλος μετά την έκδοση του νόμου και μέχρι την άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, τα πολιτικά κόμματα παραμένουν χωρίς κρατική επιδότηση./ibna