Κύπρος: Παγκύπρια επιδημιολογική έρευνα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Κύπρος: Παγκύπρια επιδημιολογική έρευνα αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Την αύξηση της διεξαγωγής περισσότερων εργαστηριακών εξετάσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τη νόσο COVID-19, αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της διαθεσιμότητας αναλωσίμων το τελευταίο διάστημα, αλλά και την αφουγκραζόμενη επιθυμία των πολιτών για περισσότερους ελέγχους. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότερα από 14 χιλιάδες έλεγχοι σε άτομα με επιδημιολογικό ιστορικό.

Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, η διεξαγωγή παγκύπριας επιδημιολογικής έρευνας επί τυχαίου δείγματος 800 ατόμων με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού των ατόμων σε ολόκληρη την Κύπρο με ενεργό λοίμωξη, αλλά και τη σύγκριση του ποσοστού της ενεργούς λοίμωξης μεταξύ ηλικιακών ομάδων και περιοχών παγκύπρια.

Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια 20,000 εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός 20 ημερών σε συνεργασία με ιδιωτικά εργαστήρια, σε παγκύπρια βάση, που πληρούν τα κριτήρια που έχει καθορίσει το Υπουργείο Υγείας. Η διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων θα επιδοτηθεί από το Υπουργείο Υγείας σε άτομα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία βάσει Διατάγματος, συνεχίζουν να εργάζονται και, συνεπώς, έχουν περισσότερες πιθανότητες έκθεσης στον ιό.

Οι πιο πάνω αποφάσεις εντάσσονται στις ενέργειες που προωθεί η Κυβέρνηση για την ενίσχυση των εργαστηριακών ελέγχων στον πληθυσμό της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι επιπλέον των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργούνται σήμερα, στο πλαίσιο της στοχευμένης ιχνηλάτισης και της διερεύνησης ύποπτων περιστατικών, μηχανισμός που συνεχίζει απρόσκοπτα.

Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τις διερευνήσεις αυτές, καθώς και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον έλεγχο στις περιοχές Πάφου και Αραδίππου, θα βοηθήσουν σημαντικά τη χώρα στον σχεδιασμό των υφιστάμενων και των επόμενων μέτρων που πιθανόν να χρειαστεί να λάβει η Κυβέρνηση, σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές./ibna