Πως οι κρατικές δαπάνες θα «σώσουν» την ελληνική οικονομία

Πως οι κρατικές δαπάνες θα «σώσουν» την ελληνική οικονομία

Την ώρα που το μεγαλύτερο τμήμα των οικονομικών δραστηριοτήτων της χώρας έχει ανασταλεί προκαλώντας σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο παραγόμενο προϊόν και το ύψος της απασχόλησης, ο δημόσιος τομέας αποτελεί αυτή τη στιγμή τον κύριο μοχλό ανάσχεσης των αρνητικών επιδράσεων που προκαλούνται από την εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), αναφέρει σε ανάλυσή του το ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών).

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού τομέα, επομένως στον βαθμό που θα ασκηθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είναι εφικτό να αντισταθμιστεί σημαντικό μέρος των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλεί στην ελληνική οικονομία η πανδημία.

Η επίδραση

Συγκεκριμένα, το ΚΕΠΕ σημειώνει ότι μια αύξηση της κρατικής καταναλωτικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID-19 στην ελληνική οικονομία κατά 5 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 2,7% του ΑΕΠ, εκτιμάται ότι ceteris paribus θα προκαλέσει μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 3,97 ποσοστιαίες μονάδες,
  • αύξηση της συνολικής απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 167,62 χιλιάδες θέσεις εργασίας ή κατά περίπου 3,90 ποσοστιαίες μονάδες,
  • αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών κατά περίπου 1,8 δισ. ευρώ.

Οι θετικές επιδράσεις μίας αύξησης των κρατικών δαπανών στο ΑΕΠ και την απασχόληση αφορούν κυρίως τους τομείς «Δημόσια Διοίκηση», «Εκπαίδευση», «Ανθρώπινη Υγεία», «Αγροτικός Τομέας», «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», «Παραγωγή Τροφίμων», «Διαμονή και Εστίαση» και «Λιανικό Εμπόριο» (βλ. Διαγράμματα 2 και 3), ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας θα επιβαρυνθεί κυρίως λόγω της αύξησης των εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων.

Πολλαπλασιασμός αξίας

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΚΕΠΕ, οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών καταναλωτικών δαπανών έχουν ως εξής: Για κάθε 1 εκατ. ευρώ αύξησης των κρατικών δαπανών προκαλείται μία συνολική (άμεση και έμμεση):

  • αύξηση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά περίπου 1,487 εκατ. ευρώ, η οποία κατανέμεται ανά εμπόρευμα,
  • αύξηση της απασχόλησης στην οικονομία κατά περίπου 33,524 απασχολούμενους, η οποία κατανέμεται ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας,
  • επιβάρυνση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 0,359 εκατ. ευρώ, η οποία κατανέμεται ανά εμπόρευμα.

Επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών στο σενάριο αύξησης των κρατικών δαπανών κατά 5 δισ. ευρώ./ibna