Διεθνείς οργανισμοί στη Β-Ε καλούν τα θεσμικά όργανα να καταπολεμήσουν τη διαφθορά

Διεθνείς οργανισμοί στη Β-Ε καλούν τα θεσμικά όργανα να καταπολεμήσουν τη διαφθορά

Η Αποστολή του ΟΑΣΕ στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας, η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Β-Ε, η βρετανική πρεσβεία στο Σεράγεβο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ σημειώνουν την εισαγωγή ορισμένων μέτρων από τους οργανισμούς της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Β-Ε) με στόχο την καταπολέμηση και την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, καθώς και την άμβλυνση των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών του επιπτώσεων.

«Ενώ είναι απαραίτητα ταχεία μέτρα για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19, τα μέτρα πρέπει επίσης να είναι αναλογικά, νόμιμα και διαφανή. Οι κυβερνήσεις πρέπει επίσης να λάβουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη ή τη μη συντονισμένη δράση, η οποία μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες για σπατάλη, απάτη και κατάχρηση. Η διαφθορά έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού και θα μπορούσε να διαβρώσει σημαντικά την εμπιστοσύνη του κόσμου στη συμπεριφορά των αρχών της Β-Ε σε μια εποχή που αυτό είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο», αναφέρει η κοινή δήλωση.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η εμπιστοσύνη του κοινού, όλα τα μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών πρέπει να λαμβάνονται με δίκαιο, υπεύθυνο, επαληθεύσιμο και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της Β-Ε να καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για τη διεξαγωγή διαδικασιών έκτακτης ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση τέτοιων διαδικασιών.

Οι διεθνείς οργανισμοί στη Β-Ε θεωρούν αυτή την ιδιαιτερότητα σχετική με τις προμήθειες στον τομέα της υγείας αλλά και σε όλους τους άλλους τομείς που επηρεάζονται αρνητικά από την κρίση COVID-19. Είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενη κατάχρηση εξωτερικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης, ιδίως διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε όλες τις διαδικασίες διανομής.

«Είναι σημαντικό τα θεσμικά όργανα της Β-Ε να συμπεριλαμβάνουν σαφή προοπτική κατά της διαφθοράς κατά την εκπόνηση τέτοιων μέτρων. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ο Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ, η αποστολή του ΟΑΣΕ στη Β-Ε, η Αμερικανική Πρεσβεία στη Β-Ε, η βρετανική πρεσβεία στο Σεράγεβο επαναλαμβάνουν την υποστήριξή τους προς τις αρχές της Β-Ε για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και παροτρύνουν όλες τις εκτελεστικές δομές της Β-Ε και τις ομάδες καταπολέμησης της διαφθοράς να αναπτύξουν σχέδια για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαφθοράς και ζητούν να συμπεριληφθούν σαφείς ασφαλιστικές δικλείδες κατά της διαφθοράς για όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις τόσο τώρα όσο και μετά τον COVID-19», αναφέρεται στη δήλωση./ibna