Κύπρος: Αποθεματικό μηχανισμό πρότεινε στη σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ ο Αγγελίδης

Κύπρος: Αποθεματικό μηχανισμό πρότεινε στη σύνοδο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ ο Αγγελίδης

Τη δημιουργία ενός καινοτόμου και έκτακτου αποθεματικού μηχανισμού μέσα από τον οποίο τα Υπουργεία Άμυνας των κρατών μελών θα μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις τωρινές δυσχέρειες που παρατηρούνται στην προμήθεια στρατιωτικού και ιατρικού εξοπλισμού υπέβαλε ο Υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Σάββας Αγγελίδης εξέφρασε την άποψη πως ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να διαρκέσει όσο επηρεάζει η πανδημία του κορωνοϊού και να αποτελεί πρότυπο και βέλτιστη πρακτική για άλλες περιόδους κρίσεων.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, οι Υπουργοί Άμυνας αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεων στην εφαρμογή των μέτρων που εφαρμόζονται σε κάθε χώρα. Ειδικότερα ο Σάββας Αγγελίδης αναφέρθηκε σε όλους τους τρόπους με τους οποίους η Εθνική Φρουρά συνεισφέρει στην τήρηση των διαταγμάτων, τόσο με υλικοτεχνική υποστήριξη όσο και με έμψυχο δυναμικό.

Υπέβαλε, επίσης, εισήγηση για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αναφορικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις την κρίση με τον Covid-19.

Τέλος, οι Υπουργοί Άμυνας της ΕΕ εξέτασαν τις συνέπειες που προκαλεί η πανδημία στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της ΕΕ που διεξάγονται σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας. Συμφώνησαν όπως καταβάλουν κάθε προσπάθεια για διασφάλιση της υγείας του προσωπικού με ταυτόχρονη διατήρηση του αξιόμαχου των επιχειρήσεων και των αποστολών./ibna