Τουρκία: Εκτεταμένα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

Τουρκία: Εκτεταμένα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών

Εκτεταμένα μέτρα για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων λόγω του κορωνοϊού έλαβε η Τουρκία για την στήριξη και την προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών.

Έτσι για κάθε επιχείρηση που εξαναγκάζεται να κλείσει λόγω του κορωνοϊού, η κυβέρνηση θα πληρώσει το 60% των μισθών του προσωπικού για περίοδο τριών μηνών.

Με κατώτατο όριο τις 1.752 τουρκικές λίρες (260 δολάρια) και ανώτερο τις 4.381 λίρες (650 δολάρια), το βραχυπρόθεσμο αυτό επίδομα θα μεταφερθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.

Η Τουρκική Κυβέρνηση θα καλύψει επίσης και τις ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Σύμφωνα με τον επιθεωρητή κοινωνικής ασφάλισης Bunyamin Esen, λόγω του βραχυπρόθεσμου επιδόματος απασχόλησης, οι επιχειρήσεις δεν θα χάσουν το προσωπικό τους για τρεις μήνες, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει την εξουσία να παρατείνει την τρίμηνη περίοδο του επιδόματος σε έξι μήνες.

«Αν ο κίνδυνος της επιδημίας δεν τελειώσει όσο σύντομα αναμένεται, η περίοδος του επιδόματος θα παραταθεί, δήλωσε ο Esen.

Οι μισθοί καταβάλλονται από την κυβέρνηση την 5η ημέρα κάθε μήνα μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας της χώρας, PTT.

Με τον τρόπο αυτό οι εργοδότες δεν πληρώσουν τους μισθούς, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους εισοδήματος του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δήλωσε ο Esen, προσθέτοντας ότι αυτό το μέτρο ήταν επικαιροποιημένο από το 2009, αλλά επεκτάθηκε για να ενσωματώσει την πρωτοφανή κατάσταση που έχει προκύψει από τον COVID-19.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ο εργαζόμενος που εργάστηκε για τουλάχιστον 60 ημέρες και έχει 450 ημέρες ασφάλισης τα τρία τελευταία χρόνια δικαιούται την αποζημίωση.

Σε περίπτωση που ένας υπάλληλος χάσει την εργασία του μετά την τρίμηνη περίοδο, το κράτος θα του χορηγήσει επίδομα ανεργίας για επτά μήνες και μέχρι 2.354 τουρκικές λίρες (350 δολάρια).

Η Τουρκική Κυβέρνηση έχει επίσης αποφασίσει φορολογικές εκπτώσεις και αναστολή πληρωμών για εταιρείες και πολίτες.

Ιδιαίτερα προστατεύονται από την κυβέρνηση οι επιχειρήσεις τουρισμού και αεροπορικών μεταφορών, οι οποίες επηρεάζονται κυρίως από τον νέο κορωνοϊό.

Από την άλλη οι τράπεζες έχουν δώσει την δυνατότητα στους πελάτες τους να αναστείλουν τις δόσεις τους για τρεις μήνες ενώ προσφέρουν νέα πακέτα με χαμηλά επιτόκια για τις επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως η κυβέρνηση υποστηρίζει τους εργοδότες, με τις ελάχιστες μισθολογικές και φορολογικές ενισχύσεις εκτός από το επίδομα απασχόλησης. Τέλος η Κυβέρνηση αύξησε την ελάχιστη σύνταξη σε 1.500 τουρκικές λίρες (223 δολάρια) με την έναρξη της επιδημίας./ibna