Κροατία: Στήριξη του τομέα της αλιείας από την ΕΕ

Κροατία: Στήριξη του τομέα της αλιείας από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις κροατικές αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση στον τομέα της αλιείας, ο οποίος πλήττεται σοβαρά από την πανδημία του κορωνοϊού, ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας της Κροατίας σε δήλωσή του την Πέμπτη.

Η Κροατία ήταν ένας από τους εισηγητές των αλλαγών στα νομοθετικά πλαίσια της ΕΕ σχετικά με τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στον τομέα της αλιείας, αναφέρει η δήλωση.

Η οικονομική επιβράδυνση που προκλήθηκε από την επιδημία COVID-19 έχει πλήξει σημαντικά τον τομέα της αλιείας, έναν σημαντικό οικονομικό κλάδο στρατηγικής σημασίας για την Κροατία.

“Η έντονη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη οδήγησε σε μια δέσμη μέτρων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης για την εφαρμογή του μέτρου προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων και αποζημίωσης στους αγρότες γλυκού νερού, θαλάσσιων ψαριών και οστρακοειδών για την προσωρινή διακοπή ή τη μείωση της παραγωγής εξαιτίας της επιδημίας COVID-19”, αναφέρεται στη δήλωση.

Μέχρι τώρα, η προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ήταν δυνατή μόνο λόγω των βιολογικών δεικτών και της διαχείρισης των πόρων, ενώ η αλλαγή αυτή επιτρέπει την εφαρμογή αυτού του μέτρου από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 λόγω των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19. Η διάρκεια αυτής της προσωρινής παύσης υπό τις παρούσες συνθήκες δεν υπολογίζεται στη μέγιστη δυνατή διάρκεια της προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων για διάστημα έως έξι μηνών ανά σκάφος, σημείο κρίσιμο για την εφαρμογή της στην Κροατία.

Ο τροποποιημένος κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) επιτρέπει επίσης τη χορήγηση αποζημίωσης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης και περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών. Το ποσοστό των κονδυλίων για την εφαρμογή των σχεδίων παραγωγής και εμπορίας αυξήθηκε από 3% σε 12% της μέσης ετήσιας αξίας της παραγωγής και η εφαρμογή του μέτρου “Ενίσχυση αποθεματοποίησης” θα επιτραπεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Εφόσον η πρόταση εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει λόγος να μην συμβεί κάτι τέτοιο, τα προτεινόμενα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία των θέσεων εργασίας, στη διατήρηση του εφοδιασμού σε τρόφιμα, στην αύξηση της σταθερότητας στην αγορά, στη μείωση του κινδύνου απωλειών και στην πρόληψη του χειρότερου σεναρίου – το κλείσιμο επιχειρήσεων που ασχολούνται με την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και την επεξεργασία των ψαριών. Η έγκριση αυτών των τροπολογιών θα βοηθήσει σημαντικά αυτόν τον τομέα και θα τον προετοιμάσει για μια βιώσιμη ανάκαμψη, μαζί με άλλα μέτρα που εγκρίθηκαν από την κυβέρνηση και κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας, αναφέρει η δήλωση του υπουργείου./ibna