Μαυροβούνιο: Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά του COVID-19 στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Μαυροβούνιο: Ο αντίκτυπος των μέτρων κατά του COVID-19 στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Βάσει των στοιχείων που κατατέθηκαν από όλες τις τράπεζες που εδράζονται στο Μαυροβούνιο, η Κεντρική Τράπεζα του Μαυροβουνίου (CBCG) προέβη σε μια ανάλυση σχετικά με τις επιπτώσεις της εφαρμογής της απόφασης σχετικά με προσωρινά μέτρα για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της νέας πανδημίας του κορωνοϊού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως ανακοίνωσε με δήλωσή της η CBCG την Πέμπτη.

Η ανάλυση αυτή βασίστηκε σε προκαταρκτικά στοιχεία που παρείχαν οι τράπεζες και έδειξε τα εξής:

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, από την 22η Μαρτίου 2020, την πρώτη ημέρα εφαρμογής της απόφασης, έως και τις 31 Μαρτίου 2020, περίπου 61.434 ή το 48,2% των συνολικών δικαιούχων δανείων υπέβαλαν αίτηση για την ενεργοποίηση της αναστολής. Το ποσό των δανείων που εμπίπτουν στη ρύθμιση για αναστολή ανέρχεται σε 1,23 δισ. Ευρώ ή στο 44% των συνολικών δανείων του συστήματος.

Από τον συνολικό αριθμό αιτήσεων για αναστολή – 61.434 δικαιούχοι δανείων (φυσικά και νομικά πρόσωπα), 57.793 αιτήσεις ή 94% του συνολικού αριθμού αιτήσεων αφορούσαν φυσικά πρόσωπα, ενώ 3.641 αιτήσεις αναφέρονταν σε νομικά πρόσωπα. Τα ποσό των δανείων προς φυσικά πρόσωπα για τα οποία ζητήθηκε αναστολή υπολογίζεται στα 698,67 εκατομμύρια ευρώ ή στο 51% του συνόλου των δανείων προς ιδιώτες, σύμφωνα με στοιχεία από το τέλος Φεβρουαρίου 2020. Επιπλέον, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των φυσικών προσώπων – αριθμός των δικαιούχων δανείων έως τα τέλη Φεβρουαρίου, προκύπτει ότι το 47% των φυσικών προσώπων που είναι δικαιούχοι δανείων υπέβαλαν αίτηση.

Όσον αφορά τις νομικές οντότητες, περίπου το 73,4% ή σχεδόν τα τρία τέταρτα των νομικών προσώπων που είναι δικαιούχοι δανείων τραπεζών του Μαυροβουνίου άσκησαν το δικαίωμα ενεργοποίησης της αναστολής. Από το σύνολο των 4964 νομικών προσώπων των δικαιούχων δανείου, 3641 υπέβαλαν αιτήσεις για αναστολή. Τα δάνεια για τα οποία τα νομικά πρόσωπα υπέβαλαν αίτηση για αναστολή ανήλθαν σε 535,12 εκατομμύρια ευρώ ή στο 37% του συνόλου των επιχειρηματικών δανείων κατά το τέλος Φεβρουαρίου 2020.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζεται, ενώ είναι ήδη προφανές ότι η ρύθμιση για αναστολή θα καλύψει τις μισές απαιτήσεις των τραπεζών. /ibna