Γραφείο Ανώτατου Εκπροσώπου: «Υλική και λοιπή βοήθεια προς τη Β-Ε απαιτεί διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση»

Γραφείο Ανώτατου Εκπροσώπου: «Υλική και λοιπή βοήθεια προς τη Β-Ε απαιτεί διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση»

Μετά τη χθεσινή ενημέρωση του Τοπικού Συντονιστή του ΟΗΕ και των εκπροσώπων του ΠΟΥ και του ΔΝΤ σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στη Β-Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου για την Εφαρμογή της Ειρήνης (PIC SB) επανέλαβε ότι η Διεθνής Κοινότητα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με όλα τα αρμόδια όργανα στη Β-Ε για την παροχή υλικής και άλλης βοήθειας στη Β-Ε για την καταπολέμηση της πανδημίας, η οποία χρήζει διαφανούς και υπεύθυνης διαχείρισης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την αυξημένη ζήτηση.

“Το PIC SB υποστηρίζει τις θετικές πολιτικές δηλώσεις των πολιτικών της Β-Ε που προάγουν τη συνεργασία και την ανάγκη από κοινού απόκρισης στην κρίση του COVID-19, συμπεριλαβανομένης της πρόσφατης δήλωσης και της συνεχιζόμενης προσπάθειας συντονισμού από πλευράς Προεδρίας της Β-Ε. Το PIC SB εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τα αναλογικά και συντονισμένα μέτρα που λαμβάνονται από όλα τα επίπεδα εξουσίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της Β-Ε. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για μια πιο συντονισμένη προσέγγιση στη Β-Ε με γνώμονα το μέλλον, με στόχο επίσης την ελαχιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης», τονίζει το PIC SB στη δήλωσή του.

Το PIC SB υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα υγειονομική κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά εφόσον οι αρχές επιδείξουν ενότητα και χρηστή διακυβέρνηση στη βάση του σεβασμού προς το συνταγματικό και νομικό πλαίσιο της Β-Ε σε όλα τα επίπεδα και στο κράτος δικαίου, διατηρώντας παράλληλα τη διαφάνεια και λογοδοσία, για το συμφέρον όλων των πολιτών. Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέτρα έκτακτης ανάγκης είναι ισορροπημένα και ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της κατάστασης όσο διαρκεί η κρίση.

Οι αρχές της Β-Ε πρέπει να δεσμευτούν για μέτρα που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη δημοσιονομική σταθερότητα. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό οι προϋπολογισμοί σε όλα τα επίπεδα των αρχών της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης να εξισορροπηθούν εκ νέου, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις σημερινές προτεραιότητες.

Το PIC SB προτρέπει τους πολίτες της Β-Ε να σέβονται πλήρως τα προσωρινά μέτρα που έχουν εισαγάγει οι αρχές για να τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, στόχος-κλειδί για την επιτυχία αυτού του κοινού αγώνα. /ibna