Μαυροβούνιο: Οι εργοδότες καλούνται να πληρώσουν 70%-100% των μισθών

Μαυροβούνιο: Οι εργοδότες καλούνται να πληρώσουν 70%-100% των μισθών

Οι εργοδότες στο Μαυροβούνιο, των οποίων οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της επιδημίας, υποχρεούνται να καταβάλουν το σύνολο των μισθών στους μισθωτούς που βρίσκονται σε καραντίνα ή απομόνωση, όπως αναφέρει η Υπηρεσία Ελέγχου του Μαυροβουνίου.

Από την άλλη, εάν οι εργοδότες δεν εργάζονται λόγω των απαγορεύσεων της κυβέρνησης, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το 70% του μισθού στους μισθωτούς τους που παραμένουν σε καραντίνα ή αυτοαπομόνωση.

Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τους γονείς που δεν εργάζονται επειδή έχουν παιδιά κάτω των 11 ετών.

Όπως λένε οι εκπρόσωποι της Διοίκησης Υποθέσεων Επιθεώρησης, ο Νόμος για την Εργασία ορίζει ότι ένας εργαζόμενος δικαιούται να απουσιάζει από την εργασία του σε περιπτώσεις προσωρινής ασθένειας, τραυματισμού εν ώρα εργασίας ή σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι εφικτό ένας υπάλληλος να παραστεί στην εργασία του, ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει 100% αποζημίωση του μισθού του, σύμφωνα με τον νόμο περί ασφάλισης υγείας.

Από την άλλη πλευρά, όταν ο εργοδότης δεν εκτελεί τακτικές δραστηριότητες λόγω της απαγόρευσης, ο μισθωτός που βρίσκεται σε καραντίνα ή αυτοαπομόνωση έχει το δικαίωμα να απαιτήσει το 70% του μισθού.

Ένας από τους γονείς / θετούς γονείς / υιοθετούμενους γονείς ή γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με παιδί κάτω των 11 ετών δικαιούται άδεια μετ’ αποδοχών κατά τη διάρκεια της επιδημίας λόγω της αναστολής των εκπαιδευτικών εργασιών σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιπλέον, εάν ο εργοδότης δεν εκτελεί τακτικές δραστηριότητες λόγω της κατάστασης, όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν άδεια και θα δικαιούνται το 70% του μισθού τους. /ibna