Μεγάλο “πλήγμα” του κορωνοϊού στις κυριότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού

Μεγάλο “πλήγμα” του κορωνοϊού στις κυριότερες αγορές του ελληνικού τουρισμού

Το μεγαλύτερο μέρος των τουριστών που έρχεται στην Ελλάδα είναι κυρίως πολίτες χωρών, οι οποίες πλήττονται σε μεγάλο βαθμό από την έξαρση του κορωνοϊού. Σε γενικές γραμμές είναι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οι ίδιες αυτές χώρες που δέχονται και τα ισχυρότερα πλήγματα στην οικονομία τους.

Είναι ενδεικτικό, ότι στην τριετία 2016 – 2018 οι χώρες της ζώνης του ευρώ βελτίωσαν περισσότερο από τις υπόλοιπες την θέση τους όσον αφορά την θέση τους στον ελληνικό τουρισμό. Για παράδειγμα, οι αφίξεις από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν στο διάστημα αυτό κατά 28% έναντι 20% των υπολοίπων χωρών της ΕΕ και 15% των λοιπών χωρών. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στις διανυκτερεύσεις με ποσοστό αύξησης 22% έναντι 9% και 26% και στα έσοδα με ποσοστό αύξησης 27% έναντι 11% και 27% αντίστοιχα.

Οι χώρες που «χτυπά» ο κορωνοϊός

Όσον αφορά τις επιμέρους αγορές, αρνητική εξέλιξη είναι το πλήγμα που δέχονται από τον κορωνοϊό οι ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ κατέγραψαν το 2018 την τρίτη μεγαλύτερη επίδοση σε μέση κατά κεφαλήν δαπάνη με 182% του μέσου όρου μεταξύ των επισκεπτών όλων των χωρών που ήταν τα 520 ευρώ, πίσω από την Αυστραλία με 216% και τον Καναδά με 203%, καθώς το 2018 η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των Αμερικανών ανήλθε σε 948 δολάρια, πίσω μόνο από εκείνην των Αυστραλών και των Καναδών που υπερέβησαν τα 1.000 δολάρια, και πιο συγκεκριμένα με 1.124 δολάρια και 1.054 δολάρια αντίστοιχα.

Το 2018 πάνω από τον μέσο όρο των 520 ευρώ κυμάνθηκαν οι Ιταλοί σε μέση κατά κεφαλήν δαπάνη (563 ευρώ ή 108%) οι Γάλλοι (626 ευρώ ή 120%) οι Βρετανοί (658 ευρώ ή 127%) οι Ολλανδοί (606 ευρώ ή 117%) οι Ισπανοί (545 ευρώ ή 105%) και οι Γερμανοί (676 ευρώ ή 130%), πολίτες δηλαδή χωρών που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Διαμονή

Αναφορικά όμως και με την μέση διάρκεια παραμονής στην χώρα μας, επίσης οι τουρίστες όλων των χωρών που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία του κορωνοϊού βρίσκονται πάνω από τον μέσο όρο. Με μέση διάρκεια τις 7,5 ημέρες, ο μέσος Βρετανός παραμένει στην χώρα μας 8,7 ημέρες (116% του μέσου όρου) ο μέσος Ισπανός 8,4 ημέρες (111%) ο μέσος Ολλανδός 9,0 ημέρες (119% του μέσου όρου) ο μέσος Ιταλός 8,4 ημέρες (111% του μέσου όρου) ο μέσος Αμερικανός 10,6 ημέρες (141% του μέσου όρου) ο μέσος Γερμανός 9,7 ημέρες (129%)  και ο μέσος Γάλλος 9,0 ημέρες (120%)./ibna