Σε αναμονή η απόφαση για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Δημοκρατία Σέρπσκα

Σε αναμονή η απόφαση για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Δημοκρατία Σέρπσκα

Οι αρχές της Δημοκρατίας Σέρπσκα (RS) καλούνται να διασφαλίσουν την τήρηση του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια στο έργο τους, ενώ οι δραστηριότητές τους πρέπει να ακολουθούν κατά γράμμα το Σύνταγμα, αναφέρει η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σχετικά με την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της RS να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Η ΕΕ υπενθυμίζει επίσης ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από οποιοδήποτε κυβερνητικό επίπεδο στη Β-Ε πρέπει να συμμορφώνονται με τα ύψιστα διεθνή πρότυπα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να είναι νόμιμα, αναγκαία, αναλογικά και, εν προκειμένω, προσωρινά», σημειώνει η αντιπροσωπεία / Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ σε δήλωση προς τα ΜΜΕ.

Η Δημοκρατία Σέρπσκα κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Σάββατο σε μια προσπάθεια να καταστήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων γρηγορότερη και ευκολότερη. Η πρόεδρος της RS, Željka Cvijanović, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη καθώς όλες οι εναλλακτικές είχαν εξαντληθεί.

«Πρέπει να τροποποιήσουμε με υπευθυνότητα το νόμο προκειμένου να μπορέσουμε να παρέμβουμε και να λάβουμε μέτρα που θα βοηθήσουν την οικονομία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο για να βοηθήσουμε τον επιχειρηματικό τομέα», εξήγησε η Cvijanovic.

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αναμένει από τις Αρχές της RS «να εξασφαλίσουν την τήρηση του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια του έργου τους, σεβόμενες πλήρως τα συντάγματα της Β-Ε και της RS».

«Επαναλαμβάνουμε την υποστήριξή μας προς όλα τα επίπεδα εξουσίας στη Β-Ε σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) και την προστασία της δημόσιας υγείας και της ευημερίας των πολιτών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό όλα τα επίπεδα εξουσίας στη Β-Ε να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται για την καταπολέμηση του COVID-19, ιδίως μέσω του σώματος συντονισμού σε επίπεδο κράτους. Απαιτούνται κοινές και συντονισμένες δράσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας», τονίζει η αντιπροσωπεία της ΕΕ.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ, καθώς οι Βόσνιοι βουλευτές του Κοινοβουλίου της RS ανακοίνωσαν ότι θα καταψηφίσουν την απόφαση. Ισχυρίζονται ότι οι τροπολογίες που πρότειναν οι Βόσνιοι βουλευτές στο Κοινοβούλιο της RS δεν υιοθετήθηκαν, και γι’ αυτό θεωρούν ότι αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θέτει σε κίνδυνο τα «ζωτικά εθνικά συμφέροντα του βοσνιακού λαού». Τα αιτήματα των Βοσνιακών βουλευτών είχαν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι η αστυνομία της RS δεν θα καθιερώσει σημεία ελέγχου στα σύνορα της οντότητας, ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους βοσνιακούς οικισμούς της RS θα είναι ελεύθερη κλπ. /ibna