Κύπρος: Ξεκινά η υπηρεσία ψυχολογικής φροντίδας για τον COVID-19

Κύπρος: Ξεκινά η υπηρεσία ψυχολογικής φροντίδας για τον COVID-19

Την έναρξη λειτουργίας υπηρεσίας ψυχολογικής τηλεφροντίδας, ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και η Διεύθυνση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της Κύπρου.

Την υπηρεσία στελεχώνουν κλινικοί ψυχολόγοι του τμήματος ειδικής ψυχολογίας και θα καλύψουν κατά προτεραιότητα της ανάγκες όσων πάσχουν από τον νέο κορωνοϊό COVID-19, οι οποίοι έχουν βεβαρυμμένο ιστορικό ψυχικής υγείας με σκοπό, την τακτική επαναξιολόγηση της ψυχικής τους κατάστασης, την πρόληψη και τον έγκαιρο χειρισμό πιθανών υποτροπών σε ψυχοπαθολογίας και τέλος τη στήριξη και την καθοδήγηση γύρω από άλλα ψυχολογικά ζητήματα που τυχόν προκύπτουν.

Σε περίπτωση όπου η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί την παρέμβαση Ψυχιάτρου ή Παιδοψυχιάτρου θα γίνονται οι αναγκαίες διευθετήσεις.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία ψυχολογικής τηλεφροντίδας, θα καλύψει και τις ψυχολογικές ανάγκες των συγγενών των πασχόντων από τον COVID-19, καθώς και άλλων ευάλωτων ψυχικά ατόμων από το γενικό πληθυσμό. Η υπηρεσία θα παρέχεται με οπτικοακουστικά ραντεβού εφτά μέρες τη βδομάδα, 12 ώρες ημερησίως./ibna