Η ΕΕ αναλαμβάνει ταχεία δράση για να διαθέσει χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Η ΕΕ αναλαμβάνει ταχεία δράση για να διαθέσει χρήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα δύο νομοθετικές πράξεις για την ταχεία αποδέσμευση πόρων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19. Μια από τις πράξεις τροποποιεί τους κανόνες των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, ενώ ο άλλος επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ.

Η πρωτοβουλία της επένδυσης Coronavirus Response Investment θα δώσει στα κράτη μέλη πρόσβαση σε χρήματα συνοχής ύψους 37 δισ. Ευρώ για την ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εργασίας και των κοινοτικών υπηρεσιών.

Από τα συνολικά, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από αχρησιμοποίητη προχρηματοδότηση το 2019 στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων. Το νέο μέτρο επιτρέπει στα κράτη μέλη να δαπανήσουν αχρησιμοποίητα χρήματα για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας αντί να την επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ακόμα 29 δισεκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευθούν νωρίτερα από τις πιστώσεις που θα είχαν καταβληθεί αργότερα φέτος.

Οι δαπάνες θα διατεθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 για να καλυφθούν οι δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε προσπάθειες για τη διάσωση ζωών και την προστασία των πολιτών.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να μεταφέρουν τα προγράμματα μεταξύ των πολιτικών της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να αναπροσανατολίσουν τους πόρους εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο.

Το Συμβούλιο τροποποίησε επίσης το πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ ώστε να συμπεριληφθούν οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την δημόσια υγεία εκτός από τις φυσικές καταστροφές. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τις υπό ένταξη χώρες να συναντήσουν τις άμεσες ανάγκες των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Επόμενα βήματα

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, και οι δύο νομοθετικές πράξεις θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 Μαρτίου και θα τεθούν σε ισχύ την 1η Απριλίου 2020./ibna