Εκτροχιάστηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός προ κορωνοϊού

Εκτροχιάστηκε ο ελληνικός προϋπολογισμός προ κορωνοϊού

Στα 468 εκατομμύρια ευρώ, ανήλθε η υστέρηση των δημοσιονομικών εσόδων στο πρώτο δίμηνο του έτους. Αυτό σημαίνει ότι η απώλεια των δημοσιονομικών στόχων της Ελλάδας ξεκίνησε πριν ακόμη την έξαρση του κορωνοϊού, αλλά ακόμη και πριν την ύπαρξη του πρώτου κρούσματος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τον Φεβρουάριο σχηματίσθηκε πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού 831 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 929 εκατ. ευρώ και 822 εκατ. ευρώ το περυσινό α’ δίμηνο.

Τα καθαρά κρατικά έσοδα  κατήλθαν στα 7.557 εκατ. ευρώ, 468 εκατ. ευρώ ή 5,8% κάτω του στόχου κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων ΠΔΕ, ενώ τα συνολικά έσοδα κατήλθαν σε 8.280 εκατ. ευρώ, 390 εκατ. ευρώ ή 4,5% κάτω του στόχου.

Οι κατηγορίες των μειώσεων

Ειδικότερα, στο δίμηνο, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις βασικές κατηγορίες:

* ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 5,4%,

* ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

* ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 3,2%,

* ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 4,9%,

* ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 12 εκατ. ευρώ ή 12,9%,

* Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,3%,

εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 26 εκατ. ευρώ ή 7,7%,

* Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 164 εκατ. ευρώ ή 9,5%,

* Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 14 εκατ. ευρώ ή 5,8%,

* Μεταβιβάσεις κατά 298 εκατ. ευρώ ή 39,9%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 723 εκατ. ευρώ, 78 εκατ. ευρώ άνω του στόχου (645 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα ΠΔΕ κατήλθαν σε 431 εκατ. ευρώ, 342 εκατ. ευρώ κάτω του στόχου, λόγω υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Μείωση δαπανών

Οι κρατικές δαπάνες του διμήνου κατήλθαν στα 8.664 εκατ. Ευρώ, 175 εκατ. ευρώ κάτω του στόχου (8.839 εκατ. ευρώ) κυρίως από:

* υποεκτέλεση των μεταβιβάσεων κατά 143 εκατ. ευρώ και

* υποεκτέλεση σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέρους του αποθεματικού.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με τον στόχο) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 196 εκατ. ευρώ./ibna