Πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός στην Ελλάδα

Πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός στην Ελλάδα

Πολύς λόγος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το πόσο θα επηρεαστεί ο τουρισμός στην Ελλάδα, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Εκτιμήσεις όπως αυτές της Citigroup ότι μικρές χώρες με μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό, όπως για παράδειγμα από την Ισλανδία μέχρι το Μακάο, είναι και οι πλέον ευάλωτες οικονομίες από τις παρενέργειες της πανδημίας του Covid-19, θα έπρεπε ήδη να έχουν κινητοποιήσει την κυβέρνηση. Πόσο μάλλον όταν όχι μόνο διεθνείς οργανισμοί όπως η Citigroup, αλλά και εγχώρια ιδρύματα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Όπως έπραξε για παράδειγμα το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) τον οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, προβλέπει ότι η συρρίκνωση του τουριστικού τομέα και των εσόδων του ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορωνοϊού, θα προκαλέσει μεταξύ άλλων:

  • Επιβράδυνση της ανάπτυξης τουλάχιστον κατά 0,83 εκατοστιαία μονάδα.
  • Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1.076 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μείωση της απασχόλησης κατά 38.284 θέσεις εργασίας ή κατά 0,88%.
  • Αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 56%.

Οι αριθμοί αυτοί, ημέρα με την ημέρα αναθεωρούνται επί τα χείρω καθιστώντας τους κάτι σαν «ευνοϊκό» σενάριο, αφού βασίζεται στις μετριοπαθείς προβλέψεις ότι οι διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις θα μειωθούν μόλις κατά 8%, όπως είχε συμβεί το 2003 με την επιδημία του SARS. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα συντείνουν στο ότι οδηγούμαστε σε μια κατά πολύ χειρότερη κρίση.

Την ίδια ώρα, θέματα που δεν έχουν τύχει της δέουσας προσοχής εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, είναι το πλήθος των οξυμένων προβλημάτων το τουρισμού. Παράγοντες της αγοράς θεωρούν μείζονος σημασίας το πρόβλημα των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων. Το πρόβλημα ήταν για κάποιες ήδη σοβαρό μετά την πτώχευση της Thomas Cook και με τον κορωνοϊό οξύνθηκε περαιτέρω. Αλλά και οι απασχολούμενοι αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο εύρος προβλημάτων τα οποία δεν είναι καν γνωστά για πολλές περιπτώσεις στο ευρύ κοινό.

Η μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ, καθώς η Ελλάδα είναι με βάση την τελευταία ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ η 6η πιο εξαρτημένη από αυτόν οικονομία μεταξύ των 35 κρατών μελών, επιβάλλει μια ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξή του κλάδου ο οποίος στην περίοδο της οικονομικής ύφεσης τη χώρας στήριξε σχεδόν μόνος του την οικονομική δραστηριότητα./ibna