Βουλγαρία: Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει για το βέτο του Προέδρου στο νόμο έκτακτης ανάγκης

Βουλγαρία: Το Κοινοβούλιο συνεδριάζει για το βέτο του Προέδρου στο νόμο έκτακτης ανάγκης

Η Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Tsveta Karayancheva συγκαλεί την Δευτέρα έκτακτη σύνοδο της ολομέλειας της Εθνοσυνέλευσης. Οι βουλευτές θα έχουν ως θέμα στην ημερήσια διάταξη, τον μερικώς επιστρεφόμενο νόμο περί μέτρων και δράσεων του Προέδρου κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Το βέτο θα έρθει επίσης προς ψήφιση σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων νωρίτερα σήμερα.

Την Κυριακή ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Radev άσκησε βέτο σε διατάξεις του νόμου περί μέτρων και δράσεων κατά την διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που ενέκρινε η Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με τον Radev, η διατύπωση “ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τη μετάδοση μιας μεταδοτικής ασθένειας” επηρεάζει άμεσα την ελευθερία έκφρασης και τη διάδοση πληροφοριών, γεγονός που απαιτεί κάποια διευκρίνιση από την άποψη των διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας επιστρέφει επίσης το νόμο στην Εθνοσυνέλευση για το τμήμα που αφορά την κερδοσκοπία στις τιμές. Στις αιτιάσεις του ο Radev δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει επίσης νομική βάση για τη διάκριση των αδικαιολόγητα υψηλών τιμών σε μια εποχή που δεν δηλώνεται έκτακτη ανάγκη και όταν αυτή δηλώνεται. Δεν υπάρχει επίσης διάκριση μεταξύ των αγαθών και των υπηρεσιών των οποίων οι τιμές δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά υψηλές. Μια τέτοια προσέγγιση δημιουργεί νομική αβεβαιότητα για τους υπόχρεους φορείς, επιτρέπει την υποκειμενική κρίση των οργάνων ελέγχου και δημιουργεί προϋποθέσεις για διοικητική αυθαιρεσία».

Ο Πρόεδρος εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να προκύψουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξεπερνιούνται οι φόβοι της υπερβολής και της παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας./ibna