Μαυροβούνιο: Τα κυβερνητικά αποτρεπτικά μέτρα απέφεραν καρπούς – Σύγκληση Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας

Μαυροβούνιο: Τα κυβερνητικά αποτρεπτικά μέτρα απέφεραν καρπούς – Σύγκληση Συμβουλίου Άμυνας και Ασφάλειας

«Όλες οι διαθέσιμες δυναμικότητες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο μέτωπο της πρόληψης της εξάπλωσης του κορωνοϊού», τονίστηκε κατά τη τη σημερινή σύνοδο του Συμβουλίου Άμυνας και Ασφαλείας, την οποία προήδρευσε ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου, Milo Đukanović.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν επίσης τα δεδομένα γύρω από την τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας στο Μαυροβούνιο, καθώς και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

«Το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αρμόδιες αρχές του Μαυροβουνίου ενήργησαν εν ευθέτω χρόνω με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων. Το Συμβούλιο υπέδειξε την ανάγκη για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, με τη ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων δυναμικοτήτων. Το Συμβούλιο εξήρε την άμεση αντίδραση των κρατικών αρχών και δήλωσε ότι οι πολίτες σέβονται τις συστάσεις που παρέχονται από τα αρμόδια όργανα και συμβάλλουν στην προσωπική και συλλογική προστασία», τόνισε.

Το Συμβούλιο εξέτασε τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή των μελών των ενόπλων δυνάμεων του Μαυροβουνίου σε εκπαιδευτικές συναντήσεις, τη συμμετοχή τους σε διεθνείς δυνάμεις, ειρηνευτικές αποστολές και άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό, καθώς και την έκθεση σχετικά με την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων του Μαυροβουνίου. Το Συμβούλιο δέχθηκε εκθέσεις και δήλωσε ότι οι στρατιώτες έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια χωρίς να έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους σε αποστολές και άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό.

Το Συμβούλιο εξέτασε την πρόταση και κατέληξε σε απόφαση σχετικά με τη Διακήρυξη: 1. Διάρθρωση πεζικού 1. Εταιρεία πεζικού 1. Τάγμα πεζικού, αποτελούμενο από έως και 30 μέλη με στόχο την εκπόνηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ μέχρι το τέλος του 2022. Η δηλωμένη μονάδα Ενόπλων Δυνάμεων του Μαυροβουνίου θα συμμετάσχει στη Δύναμη Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την απόφαση που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο.

Το Συμβούλιο εξέτασε επίσης άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και έλαβε αποφάσεις σχετικά με το διορισμό αξιωματικών στις ένοπλες δυνάμεις του Μαυροβουνίου. /ibna