Βουλγαρία: Δέσμη μέτρων 9,3 δισ. λέβα λαμβάνει η Τράπεζα της Βουλγαρίας

Βουλγαρία: Δέσμη μέτρων 9,3 δισ. λέβα λαμβάνει η Τράπεζα της Βουλγαρίας

Η Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των εντολών της, εφαρμόζει δέσμη μέτρων ύψους 9,3 δισ. λέβα σε σχέση με την πανδημία COVID-19. Τα μέτρα αποσκοπούν τόσο στη διατήρηση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού συστήματος όσο και στην ενίσχυση της ευελιξίας του ώστε να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των πανδημικών περιορισμών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα βασικά μέτρα αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων και της ρευστότητας των τραπεζών ως εξής:

-Κεφαλαιοποίηση του συνολικού όγκου κερδών στο τραπεζικό σύστημα ύψους 1,6 δισ. λέβα.

-Ακύρωση της αύξησης του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος που προβλέπεται για το 2020 και το 2021 με αποτέλεσμα 0,7 δισ

-Αύξηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος κατά 7 δισ. λέβα, με τη μείωση των ξένων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων σε εμπορικές τράπεζες.

Επιπλέον, η ΒΕΤ έχει εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του νομισματικού συμβουλίου, την κυκλοφορία μετρητών, τα συστήματα πληρωμών και την τραπεζική εποπτεία.

Η ΒΕΤ βρίσκεται σε συνεχή και ενεργό επαφή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τον συντονισμό της προσαρμογής και της εφαρμογής του πανευρωπαϊκού τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου.

Η ΒΕΤ παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά και είναι έτοιμη να λάβει πρόσθετα μέτρα εάν απαιτηθούν τέτοια μέτρα. Ταυτόχρονα, η ΒΕΤ ζητά την αποχή από  διοικητικές πράξεις και νομοθετικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας./ibna