Πρόεδρος Michel: «Προτεραιότητα η υγεία των πολιτών μας»

Πρόεδρος Michel: «Προτεραιότητα η υγεία των πολιτών μας»

Τα συμπεράσματα του, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά την τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το COVID-19

Σήμερα στις 17 Μαρτίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη για το COVID 19 προκειμένου να παρακολουθήσουν τα προηγούμενα συμπεράσματα της 10ης Μαρτίου 2020 μαζί με τον Πρόεδρο της ΕΚΤ, τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και τον Ύπατο Εκπρόσωπο.

Επαναβεβαίωσα την ανάγκη να εργαστούμε από κοινού και να κάνουμε ό, τι είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κρίσης και των συνεπειών της.

Η προτεραιότητα είναι η υγεία των πολιτών μας.

Σχετικά με τις τέσσερις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν:

  1. Περιορισμός της εξάπλωσης του ιού

Υποστηρίξαμε τις κατευθυντήριες γραμμές που πρότεινε η Επιτροπή για τη διαχείριση των συνόρων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διέλευση των φαρμάκων, των τροφίμων και των αγαθών και οι πολίτες μας πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν στις χώρες καταγωγής τους. Θα βρεθούν κατάλληλες λύσεις για τους διασυνοριακούς εργαζομένους.

Για να περιοριστεί η διάδοση του ιού παγκοσμίως, συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε τα εξωτερικά σύνορά μας εφαρμόζοντας έναν συντονισμένο προσωρινό περιορισμό μη ουσιαστικών ταξιδιών στην ΕΕ για περίοδο 30 ημερών, βάσει της προσέγγισης που πρότεινε η Επιτροπή.

  1. Παροχή ιατρικού εξοπλισμού

Χαιρετίσαμε την απόφαση που έλαβε η Επιτροπή να εγκρίνει μια προηγούμενη έγκριση για την εξαγωγή ιατρικού εξοπλισμού.

Υποστηρίξαμε την προσπάθεια της Επιτροπής (1) να συνεργαστεί με τη βιομηχανία. (2) να αναλάβουν κοινές δημόσιες προμήθειες που έχουν πρόσφατα δρομολογηθεί και εκείνες που σύντομα θα οριστικοποιηθούν για την παροχή επαρκούς εξοπλισμού προστασίας · (3) και την αγορά προστατευτικού εξοπλισμού μέσω του πλαισίου πολιτικής προστασίας.

  1. Προώθηση της έρευνας

Ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την υποστήριξη της έρευνας, όπως η Συμβουλευτική Ομάδα για το COVID 19.

Τονίσαμε την ανάγκη να μοιραζόμαστε πληροφορίες και να αναπτύσσουμε ένα εμβόλιο και να το κάνουμε διαθέσιμο σε όλους όσους έχουν ανάγκη. Θα υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες από την άποψη αυτή.

  1. Αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών συνεπειών.

Υποστηρίξαμε τη δήλωση του Eurogroup της 16ης Μαρτίου και κάλεσα το Eurogroup να παρακολουθεί συνεχώς και στενά τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις και να προσαρμόζει χωρίς καθυστέρηση μια συντονισμένη πολιτική απάντηση στην ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση.

Υποστηρίξαμε τις διάφορες πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή στους τομείς της ενιαίας αγοράς, όπως η προσαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και η χρήση των ευελιξιών που προβλέπονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η προσφυγή στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ένωση και τα κράτη μέλη της θα πράξουν ό, τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη και να υποστηρίξουν μια ταχεία ανάκαμψη, προς όφελος των πολιτών μας.

  1. Οι πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί σε τρίτες χώρες.

Δεσμευόμαστε να συντονίσουμε τις πρεσβείες μας και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα υποστηρίξουν στο θέμα αυτό.

Θα οργανώσουμε από κοινού επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ, όπου αυτό είναι απαραίτητο και εφικτό, και θα χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Θα κινητοποιηθεί πρόσθετη κοινοτική χρηματοδότηση για τέτοιες κοινές επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα θα παρακολουθήσουν αμέσως σε όλα τα επίπεδα. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα σε τηλεδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα. Το τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί για τις 26-27 Μαρτίου θα αναβληθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία./ibna