Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε: Το νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι σταθερό

Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε: Το νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι σταθερό

Το χρηματικό και κατ’ επέκταση το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι σταθερό, ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Β-Ε.

«Επί του παρόντος υπάρχουν 5,5 δισ. BAM (2,8 δισ. ευρώ) στους λογαριασμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (CBBH) που έχουν κατατεθεί από τις εμπορικές τράπεζες και τους καταθέτες τους. Από το προαναφερθέν ποσό, 2,7 δισ. BAM (1,38 δισ. ευρώ) είναι Αποθεματική Αξία (RR), ενώ 2,8 δισ. BAM (1,43 δισ. Ευρώ) αντιπροσωπεύει πλεόνασμα πάνω από την RR. Αυτό δείχνει σαφώς ότι το τραπεζικό σύστημα της χώρας έχει επαρκές επίπεδο ρευστότητας και δεν υπάρχει επί του παρόντος ανάγκη για περαιτέρω μείωση του ποσοστού RR», αναφέρεται σε δήλωση της CBBH.

Η CBBH διαθέτει επαρκή ποσότητα μετατρέψιμων μετρητών, καθώς και τραπεζογραμματίων ευρώ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των εμπορικών τραπεζών για την τροφοδοσία πολιτών και επιχειρήσεων.

«Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι επιπλέον οι εμπορικές τράπεζες έχουν στη διάθεσή τους σημαντικά αποθέματα μετρητών, γεγονός που αποτελεί εγγύηση για την κάλυψη όλων των αναγκών του χρηματοπιστωτικού συστήματος», αναφέρει η δήλωση.

Η CBBH παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις εξουσίες που καθορίζει ο νόμος, προκειμένου να προστατεύσει τη νομισματική σταθερότητα και το εγχώριο νόμισμα./ibna