Βουλγαρία: Μαζί με τους περιορισμούς απαιτούνται οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, δήλωσε ο Radev

Βουλγαρία: Μαζί με τους περιορισμούς απαιτούνται οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, δήλωσε ο Radev

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Rumen Radev, σχολιάζοντας την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, δήλωσε, «Η πανδημία του κορωνοϊού δοκιμάζει την κοινωνία μας. Απαιτούνται αυστηρά μέτρα για να διασφαλιστεί η υψηλότερη αξία – η υγεία και η ζωή των Βούλγαρων πολιτών. Αλλά λόγω της επάρκειας τους, η νομιμότητα και ο τρόπος υιοθέτησης και εφαρμογής τους εξαρτώνται όχι μόνο από την αποτελεσματική υπέρβαση της κρίσης αλλά και από την ανάπτυξη ως δημοκρατικού και ευημερούντος κράτους. Ο περιορισμός των δικαιωμάτων πρέπει να είναι σαφώς αιτιολογημένος και ανάλογος προς την απειλή και να αποκλείει τη διαχειριστική αυθαιρεσία.

«Μαζί με τους αυστηρούς περιορισμούς, απαιτείται επίσης μια δέσμη οικονομικών και κοινωνικών μέτρων. Χωρίς αυτό, η κρίση της υγείας θα αναπτυχθεί γρήγορα σε οικονομική και θα επηρεάσει πιο πολύ τους κοινωνικά ασθενέστερους και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν απασχόληση σε ένα μεγάλο μέρος των Βούλγαρων», σύμφωνα με τον Βούλγαρο Πρόεδρο.

«Πιστεύω ότι οι Βούλγαροι πολίτες θα επιδείξουν λογική και αυτοπειθαρχία σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση και δεν θα υποκύψουν στον πανικό. Είναι ευθύνη των πολιτών να αντιμετωπίσουν γρήγορα το πρόβλημα, σημειώνει ο Radev.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να υποστηρίξουν τους γιατρούς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στη δύσκολη και υπεύθυνη δημόσια αποστολή τους./ibna