Κύπρος: Νέο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών

Κύπρος: Νέο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών

Το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην τελευταία του συνεδρίαση υιοθέτησε σχέδιο δράσης, που καταρτίστηκε για την ολιστική αντιμετώπιση των αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών στην Κύπρο.

Η δραματική αύξηση της παράνομης μετανάστευσης στην Κύπρο αλλά και η εκτόξευση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, με τον αριθμό σήμερα να ξεπερνά τις 33,000 και να αγγίζει το 3,8% του συνολικού πληθυσμού, καθιστά την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζήτημα μείζονος σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το Σχέδιο Δράσης προνοεί τα ακόλουθα:

–      Σύντμηση των χρόνων εξέτασης αιτήσεων ασύλου υπερδιπλασιάζοντας από τον ερχόμενο μήνα τον αριθμό των εξεταστών ασύλου ανεβάζοντας τον στους 69.

–      Επιτάχυνση στις διαδικασίες και μείωση στις προθεσμίες για δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο.

–      Κατάρτιση καταλόγου ασφαλών χωρών, ώστε να γίνεται η διάκριση των προδήλως αβάσιμων αιτήσεων.

–      Αίτηση που θα αφορά χώρα προέλευσης που περιλαμβάνεται στον Εθνικό Κατάλογο Ασφαλών Χωρών θα χαρακτηρίζεται σαν προδήλως αβάσιμη και η εξέτασή της θα γίνεται με ταχύρρυθμη διαδικασία εντός δέκα ημερών, κατά μέγιστο.

–      Προώθηση της ταυτόχρονης έκδοσης διατάγματος απέλασης για όσες προδήλως αβάσιμες αιτήσεις απορρίπτονται με δικαίωμα στον αιτητή για προσφυγή στο Δικαστήριο.

–      Ρύθμιση της πάταξης του φαινομένου των εικονικών γάμων με τροποιητικές Νομοθεσίες που έχουν ετοιμαστεί και προωθούνται στη Βουλή.

–      Από την προσεχή ακαδημαϊκή περίοδο του Σεπτέμβρη 2020, εισάγονται αυστηρά κριτήρια για την εγγραφή υπηκόων τρίτων χωρών στα ιδιωτικά κολλέγια ώστε να τερματιστεί το φαινόμενο των εικονικών φοιτητών, ενώ προωθείται και η επιβολή αυστηρών κυρώσεων στους παρανομούντες.

–      Διαφοροποιούνται οι πολιτικές επιδομάτων και στέγασης για τους αιτητές πολιτικού ασύλου.

–      Τερματίζεται η από το κράτος ενοικίαση διαφόρων υποστατικών, όπως κατοικιών ή και ξενοδοχειακών μονάδων για τη διαμονή αιτητών ασύλου προς τους οποίους αντισταθμιστικά θα προσφερθεί στέγαση στους οργανωμένους χώρους υποδοχής.

–      Θεσμοθετείται η συνεργασία με την αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία FRONTEX για ανάληψη επιστροφών και κατατίθεται άμεσα αίτημα για φύλαξη των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων της Κυπριακής Δημοκρατίας με περιπολίες, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του νησιού, μεταξύ της κατεχόμενης ακτογραμμής μας και της Τουρκίας.

–      Ενισχύονται οι έλεγχοι για την πάταξη της παράνομης εργασίας και της εκμετάλλευσης των μεταναστών.

–      Σε συνεργασία με τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αρχίζει έλεγχος για την παράνομη διαμονή μεταναστών σε ακατάλληλα υποστατικά με την ταυτόχρονη δίωξη των ιδιοκτητών που τους εκμεταλλεύονται, καρπούμενοι τα κρατικά επιδόματα στέγασης που οι αιτητές λαμβάνουν.

–      Δημιουργία ενός νέου Κέντρου Φιλοξενίας Κλειστού Τύπου, με χωρητικότητα 600 περίπου ατόμων, στο οποίο θα φιλοξενούνται οι αιτητές μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

–      Επαναλειτουργία όλων των πτέρυγων του κέντρου κράτησης στη Μενόγια.

–      Αποφασίζεται η μελέτη για δημιουργία ενιαίου φορέα επιστροφών.

–      Άμεση προώθηση αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παροχή οικονομικής βοήθειας για την περίοδο 2020-2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών για τη φιλοξενία και υποδοχή του αυξημένου αριθμού μεταναστών, την κάλυψη των απαιτούμενων λειτουργικών και διοικητικών εξόδων, αλλά και την παροχή εξοπλισμού για την επιτήρηση της ακτογραμμής και της διαχωριστικής γραμμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ο κατάλογος των μέτρων δεν θεωρείται εξαντλητικός. Η Κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση των κοινοβουλευτικών κομμάτων και την από μέρους τους κατάθεση εισηγήσεων, οι οποίες λήφθηκαν υπ’ όψη στον καταρτισμό του προαναφερθέντος καταλόγου.

Θέλουμε, για πολλοστή φορά, να επαναλάβουμε πως η Κύπρος δηλώνει έτοιμη να στηρίξει τους πρόσφυγες, εκείνους που η ζωή τους απειλείται, τα απροστάτευτα παιδιά αλλά και όσους προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Καταλήγοντας ότι «την ίδια ώρα όμως θέλουμε, επίσης, να στείλουμε το ξεκάθαρο μήνυμα, πως τα όρια αντοχής της χώρας έχουν ξεπεραστεί, ενώ ζούμε πλέον σε συνθήκες δημογραφικής αλλοίωσης. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στοχεύουν μόνο στη διατήρηση της φυσιογνωμίας, της ασφάλειας και της ευημερίας του νόμιμου πληθυσμού της χώρας»./ibna